Ocak-Şubat Döneminde Dünya Ham Çelik Üretimi % 4 Oranında Arttı Tarih: 28 Mart 2018

Dünya Çelik Derneği (worldsteel), Şubat ayında 64 ülkenin toplam ham çelik üretiminin, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla % 3.5 oranında artışla 131.8 milyon tona yükseldiğini açıkladı.

2017-2018 Ocak-Şubat Dönemi Dünya Ham Çelik Üretimi (1000 ton)
    2018 2017 % değişim18/17
1. Çin 136.817 129.227 5,9
2. Hindistan 17.462 16.964 2,9
3. Japonya 17.321 17.342 -0,1
4. ABD 13.337 13.398 -0,5
5. Güney Kore 11.709 11.492 1,9
6. Rusya 10.850 11.394 -4,8
7. Almanya 7.040 7.098 -0,8
8. Türkiye 6.172 5.709 8,1
9. Brezilya 5.580 5.400 3,3
10. İran 4.464 2.999 48,9
11. İtalya 4.110 3.919 4,9
12. Ukrayna 4.000 3.812 4,9
13. Tayvan 3.670 3.745 -2,0
14. Meksika 3.235 3.330 -2,9
15. Fransa 2.623 2.571 2,0
16. İspanya 2.285 2.292 -0,3
17. Kanada 2.170 2.290 -5,2
18. Vietnam 1.890 1.527 23,8
19. Polonya 1.715 1.648 4,1
20. Avusturya 1.290 1.339 -3,7
  Toplam 276.652 265.935 4,0

 

Şubat ayında dünyanın en büyük çelik üreticisi konumunda bulunan Çin’in ham çelik üretimi, 2017 yılının aynı ayına kıyasla % 5.9 oranında artışla 64.9 milyon tona yükselirken, Hindistan’ın ham çelik üretimi % 3.4 oranında artışla 8.4 milyon tona yükselerek, sözkonusu ayda % 0.5 oranında azalışla 8.3 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştiren Japonya’yı geride bıraktı. Aynı ayda Türkiye’nin ham çelik üretimi ise %8.7 seviyesinde artışla 3 milyon tona ulaştı.

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Şubat döneminde dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %4 oranında artışla 276.6 milyon tona yükseldi.

Söz konusu dönemde, Çin’in ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın ilk iki aylık dönemine kıyasla  % 5.9 oranında artışla 136.8 milyon tona yükselirken, ikinci sıraya yükselerek Japonya’nın yerine geçen Hindistan’ın ham çelik üretimi % 2.9 oranında artışla 17.5 milyon tona çıktı. Üçüncü sıraya gerileyen Japonya’nın ham çelik üretimi ise % 0.1 oranında azalışla 17.3 milyon tonda kaldı.

Dünya Ham Çelik Üretimi (2018-2 ay)  ‘000 ton
  2018-2 ay 2017-2 ay % Değişim
Avrupa Birliği (28) 27.706 27.645 0.2
Diğer Avrupa 6.804 6.121 11.2
BDT 16.165 16.321 -1.0
Kuzey Amerika 18.838 19.118 -1.5
Güney Amerika 7.079 6.751 4.9
Afrika 2.412 2.194 9.9
Orta Doğu 6.141 5.023 22.3
Asya 190.478 181.824 4.8
Okyanusya 1.029 937 9.8
Dünya Toplam 276.652 265.935 4.0

 

Ocak-Şubat döneminde dünyanın en büyük on çelik üreticisi arasında sadece Çin, Hindistan, Güney Kore, Türkiye, Brezilya ve İran’ın ham çelik üretiminde artış gerçekleşirken, en fazla artış % 48.9 ile onuncu sıraya yükselen İran’da gözlendi. Sekizinci sırada yer alan Türkiye’nin ham çelik üretimi ise, % 8.1 gibi büyük bir artışla 6.2 milyon ton seviyesine ulaşarak ilk on üretici arasında en fazla artış gösteren ikinci ülke oldu. Dokuzuncu sırada yer alan Brezilya’nın ham çelik üretimi ise yılın ilk iki aylık döneminde % 3.3 oranında yükselişle 5.6 milyon tona çıktı.

Ocak-Şubat döneminde 12. sıraya gerileyen Ukrayna’nın ham çelik üretimi ise, % 4.9 oranında artış göstererek 4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Bu dönemde, Avrupa Birliği’nin üretimi % 0.2 oranında artışla, 27.7 milyon tona çıkarken, Asya bölgesinin üretimi ise, % 4.8 oranında artışla, 190.5 milyon tona ulaştı; Diğer Avrupa bölgesinin üretimi Türkiye’nin büyük katkısıyla % 11.2 oranında artışla 6.8 milyon tona yükselirken, BDT bölgesinin ham çelik üretimi ise % 1 oranında düşüşle 16.2 milyon tonda kaldı.

64 ülkenin ham çelik üretimindeki kapasite kullanım oranı 2018 yılının Şubat ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla 1.8 puan, Ocak ayına kıyasla ise, 0.5 puan daha yüksek  olan % 73.3 seviyesinde gerçekleşti.