Ocak-Şubat Döneminde İhracatın İthalatı Karşılama Oranı Yükselişte Tarih: 24 Kasım 2016

Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin çelik ihracatının gerileme eğilimini sürdürmesine rağmen, söz konusu yavaşlamanın ithalattaki gerilemeye kıyasla daha ılımlı kalması sayesinde, çelik ihracatının ithalatı karşılama oranı önceki yıla kıyasla 9 puan artışla % 141 bandına ulaştı.

Yılın ilk iki ayıda Türkiye’nin toplam çelik ithalatı önceki yılın aynı dönemine göre miktar bakımından % 12.6 düşüşle 2.076 milyon tona, değer bakımından da % 7.3 düşüşle 1.848 milyar dolara geriledi. Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin toplam nihai mamul ithalatı % 26.1 düşüşle 673 bin tona gerilerken, kütük ithalatı % 20 düşüşle 455 bin ton, slab ithalatı % 36.3 düşüşle 218 bin ton seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin yassı çelik ithalatı % 7.5 düşüşle 1.034 milyon tona gerilerken, uzun mamul ithalatı % 8.9 oranında artış gösterdi ve 238 bin ton seviyesine ulaştı.

Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin çelik ihracatı önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından % 3.4 düşüşle 3.143 milyon ton, değer bakımından % 1.2 düşüşle 2.604 milyar dolar seviyesinde kaldı. Bahse konu dönemde, kütük ihracatı % 62.8 gibi çarpıcı bir oranda düşüş göstererek 175 bin ton bandında kalırken,uzun mamul ithalatı % 13 artışla 1.975 milyon tona ulaştı, yassı mamul ithalatı ise % 20.2 oranındaki düşüş ile 375 bin tonda kaldı.