Ocak-Şubat Döneminde Türkiye’nin Çelik Ürün İhracatı % 17 Artarken, İthalatı 31 Azaldı Tarih: 01 Nisan 2019

Şubat ayında Türkiye’nin toplam çelik ürün ihracatı, 2018 yılının aynı ayına kıyasla miktar açısından % 17.7 oranında yükselişle 1.87 milyon ton, değer açısından ise % 5 oranında artışla 1.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu ayda Türkiye’nin toplam çelik ürün ithalatı ise, % 30.6 oranında düşüşle 853,000 ton seviyesine düşerken, değer açısından % 29.2 azalışla 748 milyon dolar oldu.

Şubat ayında yassı ürün ihracatı, % 38.6 artışla 641,000 tona yükseldi. Uzun ürün ihracatı ise, % 4.1 oranında düşüşle 760,000 ton seviyesine geriledi. Söz konusu ayda yarı ürün ihracatı, % 348.2 seviyesinde keskin bir artışla, geçtiğimiz yılın aynı ayındaki 30,000 tondan 136,000 tona yükseldi. Buna karşılık ithalatı % 49.7 azalışla 205,000 tonda kaldı. Şubat ayında yassı ürün ithalatı % 14.4 seviyesinde düşüşle 536,000 tona gerilerken, uzun ürün ithalatı, % 44.3 azalışla 69,000 tona indi. Aynı ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı ayındaki % 124 seviyesinden % 183’e yükseldi.

Türkiye’nin toplam çelik ürünleri ihracat miktarı, 2019 yılının iki aylık döneminde % 17 seviyesinde artışla 3.8 milyon tona yükseldi. Değer bakımından %6.8 artışla 2.75 milyar dolara ulaştı. Söz konusu iki aylık dönemde Türkiye’nin çelik ürünleri ithalatı ise, % 31 oranında azalışla 1.8 milyon tona gerilerken, değer açısından %29.5 düşüşle 1.5 milyar dolarda kaldı.

Ocak-Şubat döneminde ithalatın ihracatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %117’den % 177’ye çıktı. 2019 yılının ilk iki aylık döneminde Türkiye’nin uzun mamul ihracatı % 4.5 oranında azalışla 1.7 milyon tona gerilerken, yassı ürün ihracatı % 44.5 gibi büyük bir artışla 1.2 milyon ton seviyesine ulaştı.     

Aynı dönemde yarı ürün ihracatı % 267 oranında artışla 327,000 tona yükseldi. İthalatı ise % 46.5 oranında azalışla 480,000 tona geriledi. Ocak-Şubat döneminde yassı ürün ithalatı, % 20.2 oranında düşüşle 1 milyon ton seviyesinde gerçekleşirken, uzun mamul ithalatı % 29 azalışla 164,000 tonda kaldı.