Ocak-Şubat Döneminde Türkiye’nin Filmaşin İhracatı % 31.5 Düşüş Gösterdi Tarih: 24 Kasım 2016

Yılın ilk 2 ayında Türkiye’nin toplam uzun mamul ihracatı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından % 4.4 düşüşle 1.88 milyon tona, değer bakımından da % 19 düşüşle 975 milyon dolara geriledi. Ocak-Şubat döneminde özellikle filmaşin ihracatındaki keskin düşüş dikkat çekti.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin filmaşin ihracatı yıllık bazda % 31.5 gibi çarpıcı bir düşüş göstererek 142 bin tona gerilerken, profil ihracatı % 16 düşüşle 252 bin ton seviyesinde kaldı. Türkiye’nin önemli ihraç kalemlerinden çubuk ihracatı ise bahse konu dönemde % 1.1 oranında artış göstererek 1.38 milyon tona ulaştı.

İhracattaki Yavaşlama Yassı Çelik Sektöründe de Hissedildi

Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin toplam yassı çelik ihracatı önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından % 27.1 düşüşle 269 bin tona, değer bakımından da % 23 düşüşle 206 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde sıcak sac ihracatı % 30.5 düşüşle 176 bin tona, kaplanmış sac ihracatı % 18.2 düşüşle 39 bin tona gerilerken, soğuk sac ihracatı % 52.3 gibi önemli bir artışla 20 bin tona yaklaştı.