Ocak-Şubat Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi % 8,1 Artış Gösterdi Tarih: 20 Mart 2018

Türkiye’nin ham çelik üretimi, Şubat ayında 2017 yılının aynı ayına kıyasla % 8,7 oranında artışla, 2 milyon 997 bin ton seviyesinde gerçekleşti. Ham çelik üretimi Ocak ayına kıyasla ise, % 5,6 oranında azaldı. Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi, 2017 yılının Şubat ayına kıyasla, % 11,1 entegre tesislerin üretimleri ise % 3,6 oranında artış gösterdi.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)
  2017-2 ay 2018-2ay % değişim
(18/17)
Kütük 3.846 4.204 9,3
Slab 1.863 1.968 5,6
TOPLAM 5.709 6.172 8,1
EO 3.810 4.240 11,3
BOF 1.898 1.931 1,8

 

2018 yılının Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi %8.1 oranında artışla, 2017 yılının aynı dönemindeki 5.71 milyon tondan 6.17 milyon tona yükseldi. Yılın ilk iki aylık döneminde, elektrik ark ocaklı tesisler % 11,3 oranında artışla 4.24 milyon ton; entegre tesisler ise, % 1,8 oranında artışla 1.93 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin kütük üretimi % 9,3 oranında artışla, 2017 yılının Ocak-Şubat dönemindeki 3.85 milyon tondan 4.20 milyon tona yükselirken, slab üretimi, % 5,6 artışla 1.97 milyon ton seviyesinde kaydedildi.