Ocak-Şubat Döneminde Türkiye’nin Hurda İthalatı % 40.5 Arttı Tarih: 03 Nisan 2018

Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin toplam hurda ithalatı, miktar açısından %40.5 oranında büyük bir artışla 3.5 milyon tona, değer açısından ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla, % 76 oranında keskin bir artışla 1.2 milyar dolara yükseldi.

Ocak-Şubat döneminde ABD’den yapılan hurda ithalatı % 70.1 oranında büyük bir artışla, 2017 yılının aynı dönemindeki 386 bin tondan 657 bin tona yükselirken, AB’den yapılan hurda ithalatı, % 20.8 oranında artışla 1.7 milyon tondan 2 milyon tona çıktı. Söz konusu dönemde Türkiye’nin, BDT’den yaptığı hurda ithalatı ise %44 gibi kayda değer bir artışla 277 bin tondan 399 bin tona çıktı.

Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin en büyük hurda tedarikçileri arasında, toplam hurda ithalatı içerisinde %57.6 pay alarak ilk sırada yer alan AB’nin ardından,  % 18.6 ile ABD ve % 11.3 oranındaki payı ile BDT geldi.