Ocak-Temmuz Döneminde, Türkiye’nin Çelik Ürünleri İhracatı % 16 Arttı Tarih: 06 Eylül 2017

Temmuz ayında Türkiye’nin toplam çelik ürün ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla miktar açısından %4.5 oranında artışla 1.25 milyon ton, değer açısından ise % 25.4 oranında artışla 965.7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Sözkonusu ayda Türkiye’nin toplam çelik ürün ithalatı, % 15.7 oranında artışla 1.62 milyon ton seviyesine yükseldi.

Yassı ürün ihracatındaki artış eğilimi Temmuz ayında da devam etti. Yassı ürün ihracatı Temmuz ayında %111.6 oranında keskin bir yükselişle 341 bin tona ulaşırken, uzun ürün ihracatı, üreticilerin inşaat demiri ihtiyacını karşılamak amacıyla iç piyasaya yönelmesinin sonucu olarak % 30 oranında azalışla, geçtiğimiz yılın aynı ayındaki 804 bin tondan 564 bin tona geriledi.

Temmuz ayında Türkiye’nin yarı ürün ihracatı, %181.1 seviyesinde keskin bir artışla 35 bin tona ulaşırken, yarı ürün ithalatı % 4.3 oranında azalışla 489 bin tonda kaldı. Sözkonusu ayda yassı ürün ithalatı % 33 seviyesinde yükselişle 881 bin tona çıkarken, uzun ürün ithalatı ise, % 0.3 oranında azalışla 156 bin tona düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise, geçtiğimiz yılın aynı ayındaki % 88 seviyesinden % 84’e geriledi.

2017 yılının Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin toplam çelik ürünleri ihracat miktarı % 16 oranında artışla 11.2 milyon tona yükselirken, ihracat değeri % 27.4 oranında artışla 7.7 milyar dolara çıktı. Temmuz ayı ithalatındaki % 15.7’lik yüksek oranlı artışa rağmen Ocak-Temmuz dönemi itibarıyla ithalat % 18.1 oranında düşüşle 9.2 milyon tonda kaldı.

Sözkonusu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki % 91’den % 114’e çıktı. Yılın ilk yedi aylık döneminde en çok ihraç edilen ürün grubu olan uzun mamullerde ihracat % 6 oranında düşüşle 5.7 milyon tonda kalırken, yassı ürün ihracatı % 84 oranında keskin bir artışla 2.7 milyon ton seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde yarı ürün ihracatı % 378 oranında büyük bir artışla 580 bin tona ulaştı. Yarı ürün ithalatı ise %34 oranında azalarak 2.7 milyon tona geriledi. Diğer taraftan yassı ürün ithalatı, % 6.7 oranında düşüşle 5.03 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.