Ocak-Temmuz Döneminde Türkiye’nin Toplam Çelik Ürün İhracatı % 13.5 Arttı Tarih: 03 Eylül 2019

Temmuz ayında Türkiye’nin toplam çelik ürün ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla miktar açısından %5.7 oranında artışla 1.9 milyon tona yükselirken, değer açısından % 4.5 oranında azalışla 1.4 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. Türkiye’nin toplam çelik ürün ithalatı, % 7.8 oranında düşüşle 1.1 milyon ton, değer açısından %16.3 azalışla 890 milyon dolar oldu.

Yassı ürün ihracatı, % 21.4 oranında düşüşle 471 bin tona geriledi. Uzun ürün ihracatı, % 20 oranında artışla 935 bin ton olarak gerçekleşti. Yarı ürün ihracatı, %102.1 oranında artışla, geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 55 bin tondan 111 bin ton seviyesine yükseldi. Yarı ürün ithalatı ise % 15 oranında düşüşle 238 bin tona geriledi. Yassı ürün ithalatı % 1.2 seviyesinde artışla 646 bin tona yükselirken, uzun ürün ithalatı, % 34 azalışla 90 bin tonda kaldı. Temmuz ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı ayındaki %139 seviyesinden %158’e çıktı.

2019 yılının Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin toplam çelik ürünleri ihracatı miktar açısından % 13.5 artışla 13.1 milyon tona yükseldi. İhracat değeri %0.7 yükselişle 9.7 milyar dolara çıktı. Türkiye’nin çelik ürünleri ithalatı, % 30.1 oranında düşüşle 6.9 milyon tona geriledi. İthalat, değer açısından % 30.9 azalışla 5.8 milyar dolara indi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki % 115 seviyesinden % 167’ye çıktı. Yedi aylık dönemde uzun mamul ihracatı % 6.7 oranında artışla 6.1 milyon tona çıkarken, yassı ürün ihracatı % 10.4 oranında yükselerek 3.6 milyon ton seviyesine ulaştı. Yarı ürün ihracatı, % 270 oranında artışla 1 milyon ton seviyesinde kaydedildi.  İthalatı % 52.7 düşüşle 1.6 milyon tonda kaldı. Yassı ürün ithalatı, % 15.6 oranında düşüşle 4.2 milyon ton seviyesine inerken, uzun mamul ithalatı % 24.2 azalışla 678 bin ton seviyesine geriledi.