OECD Çelik Komitesi: Azalan Talep Ortamında, Global Kapasite Fazlalığı ve Kapasite Artışının Devam Etmesi Daha Büyük Bir Endişe Haline Geliyor Tarih: 24 Kasım 2016

5-6 Haziran 2014 tarihlerinde, Paris’te gerçekleştirilen OECD Çelik Komitesi’nin 76. Toplantısında, öncelikli ve ağırlıklı olarak;

· Global çelik piyasasına ilişkin yavaş büyüme beklentileri ile beklentileri çevreleyen riskler,

· Dünya genelinde pek çoğu kamu tarafından desteklenen yeni çelik tesislerinin ve kapasitelerinin açılmaya devam etmesi ve bu durumun global kapasite fazlalığı sorununu daha da büyütmesi,

· Kapasite fazlalığı ve endüstriyel uyum konusunda hükümet politikaları,

· Etkin kapasitenin belirlenmesine yönelik metodolojilerin detaylandırılması ve kapasite fazlalığı probleminin çözümüne yönelik potansiyel yaklaşımlar,

· Çelik ve hammadde ticaretinde yaşanan ticari anlaşmazlıklar konusundaki endişeler ve

· İklim değişikliği ve çelik sektörü ile ilişkisi

konuları görüşüldü.

2014 Yılının İlk Çeyreğinde, Global Çelik Talebi Yavaşladı

Commodity Research Unit (CRU) verilerine göre, 2013 yılının üçüncü çeyreğinde % 9.3 ve son çeyreğinde % 8.7 oranında büyüyen global çelik tüketimi, 2014 yılının ilk çeyreğinde, % 0.8 oranında azaldı. Dünya çelik tüketimindeki azalma, 2013 yılının üçüncü ve son çeyreklerindeki güçlü artışların ardından, Çin’in tüketimindeki büyümenin yavaşlamasından kaynaklandı.

Yılın ilk 2 aylık döneminde, çelik talebinin önemli bir göstergesi olan sanayi üretim endeksi, gelişmiş ekonomilerde % 3.1 oranında; gelişmekte olan ülkelerde ise % 4.1 oranında artış gösterdi.

Yılın ilk çeyreğinde, global çelik üretimi % 3.7 oranında artışla, yıllıklandırılmış bazda 1 milyar 616 milyon tona ulaştı. Çin’in ham çelik üretimi ise, % 4.9 oranında artışla, yıllıklandırılmış bazda 804 milyon tona çıktı. Çin hariç diğer bölgelerin toplam üretimleri ise, % 2.5 oranında artışla, yıllıklandırılmış bazda 812 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Dünya Çelik Derneği’nin Nisan ayında yapmış olduğu tahminlere göre, 2013 yılında % 3.6 oranında büyüyen dünya görünür nihai mamul tüketiminin, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla % 3.1 ve % 3.3 oranında artış göstereceği tahmin ediliyor. 2013 yılında % 0.3 oranında azalan gelişmiş ülkelerin çelik tüketiminin, % 2.5 oranında artacağı; 2013 yılında % 5.1 seviyesinde bulunan gelişmiş ekonomilerin tüketimindeki artışın ise, 2014 yılında % 3.2 seviyesine gerileyeceği; 2013 yılında % 6.1 olan Çin’in tüketimindeki büyümenin ise, % 3’e düşeceği tahmin ediliyor.

Komite Kapasite Konusundaki Çalışmaları Güçlendirmenin Yollarını Tartıştı

Hayata geçirilen çelik projeleri ile ilgili olarak yapılan ve kısa bir zaman önce açıklanan OECD çalışmaları ile önümüzdeki yıllarda yapılacağı açıklanan yeni kapasite projeleri, dünyanın pek çok bölgesinde yeni yatırımların süratle devam ettiğini ortaya koyuyor. Yatırım kararlarının ticari kaygılar dikkate alınarak alınması gerektiği hususundan hareketle, Çelik Komitesi delegasyonu, global kapasite artışında kamu müdahalesinin oynadığı rolü endişe ile takip ettiğini vurguladı.

OECD Delegasyonu, Komite’nin kapasite fazlalığı ile ilgili olarak yaptığı çalışmayı daha da ileriye götürebilmek için nelerin yapılması gerektiğine ilişkin pek çok teklifi tartıştı. Çelik Komitesi üyeleri de, global çelik kapasitesinde arz fazlalığı oluşmasına neden olan politikalar konusundaki görüş ve endişelerini paylaştı. Hükümetler tarafından uygulanan çelik politikaları konusunda dile getirilen ortak endişelerden en önemlisi, “kamunun yeni kapasite oluşumuna ve verimsiz kapasitelerin ayakta kalmasına destek vermesi” şeklinde ifade ediliyor. Bunların yanında, yeni çelik tesisi yatırımlarının onaylanması, sınır önlemlerinin manipülasyonu, kamunun finans kurumlarının faaliyetleri ve diğer kamu müdahaleleri de komite üyeleri tarafından sıralandı. Delegasyon, çelik piyasasında şeffaflığın arttırılması ve piyasa tabanlı bir düzenin oturtulması hedefi doğrultusunda, birbirleri ile çelik sektöründeki reform planlarını paylaşma konusunda görüş birliğine vardı.

Yeni Yatırımlar, Geleneksel Çelik İthalatçısı Bölgelerin İthal Ürün Talebini Azaltıyor

Son 5 yılda, global çelik ticareti ciddi dalgalanmalara maruz kaldı. Bir bütün olarak dünya ihracatının, kriz dönemindeki seviyelerini telafi etmiş olmasına rağmen, ülke bazlı bireysel görünümlerde farklı gelişmeler gözleniyor. Geleneksel olarak yüksek miktarda net çelik ithalatçısı konumunda bulunan bazı bölgeler, hızlı bir şekilde yeni çelik kapasitesi oluşturmaya yönelik yatırımlarına devam ediyorlar. Sözkonusu yatırımların da, sözkonusu bölgelerin ithal çelik talebinin kademeli bir şekilde azalmaya devam edeceği anlamına geliyor. Gelişmekte olan ülkelerin bazılarında, çelik üreticileri değer zincirinde daha yukarıya çıkmaya gayret ediyor ve daha sofistike ürünler ihraç ediyor.

OECD Çelik Komitesi üyeleri, çelik endüstrisinde ticareti sınırlayıcı önlemlerin sıkça kullanılmaya devam ettiğini vurguladı. Haksız ticaret uygulamaları, bazı durumlarda ithalat artışına neden olabiliyor. Bunun sonucunda, haksız ticaret uygulamalarına, DTÖ kuralları çerçevesinde uygun olan ticari çözüm önlemleri ile karşılık veriliyor. Çelik üretiminde kullanılan hammaddelerin ihracatının kısıtlanmasını öngören politikalar, son yıllarda yaygınlaşmaya devam ediyor. OECD Çelik Komitesi üyeleri, bu tür kısıtlamalardan kaçınılmasının, hammadde piyasalarındaki, hatta daha geniş bir bakış açısı ile çelik piyasalarındaki anlaşmazlıkları azaltacağını savunuyor. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Özel Haber