Rusya’dan İthal Edilen Çeliği Rahatlıkla Üretebilecek Kapasiteye Sahibiz Tarih: 24 Kasım 2016

Rusya’nın Türkiye’ye toplam ihracatı 17 milyar 338 milyon dolar olurken, Türkiye’nin bu ülkeye ihracatı ise 3 milyar dolarda kaldı. Türkiye’nin, hava sahasını 5 dakika içinde 10 kez uyarılmasına rağmen ihlal eden SU-24 tipi savaş uçağını angajman kuralları çerçevesinde düşürmesinin ardından Rusya ile gerilen siyasi ilişkiler, ekonomik ilişkilere de yansıdı.

Rusya’nın, bazı ihraç ürünlerine yönelik yaptırım kararları sonrasında Türkiye’nin bu ülkeye verebileceği yanıt tartışılıyor. AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak-ekim döneminde Türkiye’ye 17 milyar 338 milyon dolar ihracat yapan Rusya’nın petrol ve doğalgaz dışındaki ihracatı da 7,2 milyar doları buldu.

TÜİK verileri, Türkiye’nin aynı dönemde bu ülkeye 3 milyar dolarlık ihracat yaptığı göz önüne alındığında, Rusya’nın petrol ve doğalgaz dışında bile Türkiye’den aldığı 1 dolarlık ürüne karşılık Türkiye’ye 2,4 dolarlık ürün sattığını gösteriyor. Türkiye’nin Rusya’dan aldığı petro-gaz dışı ürünlerin büyük çoğunluğu Türkiye’de de üretilebildiğinden, bu ülkeden yapılan söz konusu ithalat aslında yerli üretimi de baltalıyor.

Türkiye, Rusya’dan Aldığı Ürünleri Rahatlıkla İkame Edebilir

Rusya’nın ihracatında, Türkiye’nin rahatlıkla ikame edebileceği ürünler dikkati çekiyor. Bu ürünler arasında 871 milyon doları geçen taşkömürü, taşkömüründen elde edilen briketler, topak gibi katı yakıtlar; 755 milyon dolarlık demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller; 706 milyon dolarlık işlenmemiş alüminyum; 627 milyon dolarlık ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları başı çekiyor.

Değeri yarım milyar doları geçen diğer ihraç kalemleri ise 576,5 milyon dolar ile dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları veya bunların eritilmesi ile elde dilmiş külçeler; 537 milyon dolar ile buğday ve mahlut; 521 milyon dolar ile de demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri şeklinde sıralanıyor.

Rusya’nın bu dönemde değeri 100 milyon doların üzerindeki diğer ihraç ürünleri arasında 158 milyon dolarlık Mısır, 149 milyon dolarlık dökme demir ve aynalı demir; 135 milyon dolarlık demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri; 122 milyon dolarlık rafine edilmiş bakır ve alaşımları; 120 milyon dolarlık kontrplaklar, kaplamalı levhalar ve benzeri lamine edilmiş ağaçlar; 112 milyon dolarlık saf amonyak veya amonyağın sulu çözeltileri ile 109 milyon dolarlık demir cevherleri ve konsantreleri de yer alıyor.

Rusya’nın İhraç Ürünleri Arasında Yok Yok

Rusya’nın Türkiye’ye ihraç ettiği ürünler yüzlerce kalemden oluşuyor. 515 başlıkta sıralanan bu ürünler incelendiğinde, Rusların Türkiye’ye 96 milyon dolarlık hububat ve baklagil; 92 milyon dolarlık azotlu mineral veya kimyasal gübreler; 87 milyon dolarlık diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri; 86 milyon dolarlık demir cevherinin doğrudan indirgenmesi ile elde edilen demirli ürünler; 75 milyon dolarlık bitkisel yağların üretiminden kalan küspe ve katı atıklar sattığı görülüyor.

Rusya Milyarlarca Dolarlık Kayba Uğrayabilir

Uzmanlar, Rusya’nın Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırımlarına Türkiye’nin de cevap vermesi halinde Rusya’nın kaybının kısa vadede milyarlarca doları aşabileceğini belirtiyor. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin bozulmasının, Rusya’ya sağlayacağı kazanç 10 milyarlarca doları bulan Türk Akımı ve nükleer enerji santrali projeleri hariç tutulduğunda bile Rusya’nın gittikçe ağırlaşan ekonomik sorunlarını daha da artırabileceği kaydediliyor.

Rusya’dan İthal Edilen Çeliği Rahatlıkla Üretebilecek Kapasiteye Sahibiz

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan Türkiye’nin Rusya’dan çelik ürünleri ithalatının bu yılın 10 aylık döneminde yüzde 44 artarak 1,6 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Ocak-Ekim 2015 döneminde, Türkiye’nin çelik ithalatının yüzde 23’ünün tek başına Rusya’dan yapıldığının altını çizen Yayan, şunları kaydetti:

“Buna karşılık Türkiye’nin Rusya’ya çelik ürünleri ihracatı, Rusya’dan yapılan ithalatın yüzde 10’undan daha düşük seyrediyor. Rusya’dan ithal edilen çelik ürünlerinin kompozisyonuna bakıldığında, tamamına yakının Türkiye’de üretilebilen ürünler olduğu görülüyor.

Esasen Rusya’dan yapılan yüksek miktarlardaki düşük fiyatlı ithalat, Türk çelik sektörünün yaşadığı sıkıntıların en önemli nedenlerinden birisini oluşturuyor. Söz konusu dampingli ithalatın yol açtığı baskı nedeniyle ülkemizde kapasite kullanım oranı ham çelik üretiminde yüzde 63’e, yassı ürün üretiminde yüzde 45’e kadar geriledi. Türk çelik sektörü Rusya’dan ithal edilen çelikleri rahatlıkla ve fazlasıyla üretebilecek kapasiteye sahip.”