Sektör Üzerindeki Baskılar Neticesinde Türkiye Net Çelik İthalatçısı Haline Geldi Tarih: 24 Kasım 2016

Uluslararası piyasalarda yaşanan daralma, dünya genelinde keskinleşen rekabet, Türk çelik üreticilerinin üzerlerindeki ek maliyetlere paralel rekabet güçlerindeki zayıflama, Türk çelik endüstrisinin dış ticaret performansını sarsıyor. İhracat gerileme eğilimi gösterirken, ithalatın hızla artmaya devam etmesi sonucunda Türkiye, 2015 yılı itibariyle çelik ürünleri dış ticaretinde net ithalatçı konumuna düştü.

Temmuz ayında Türkiye’nin çelik ithalatı, önceki yılın aynı ayına kıyasla miktar bakımından % 62.2 gibi çarpıcı bir artışla 1.67 milyon tona, değer bakımından da % 2.6 artışla 954 milyon dolara ulaştı. Temmuz ayında Türkiye’nin çelik ihracatı ise miktar bakımından % 5.1 düşüşle 1.31 milyon tona, değer bakımından % 34.4 düşüşle 784 milyon dolara geriledi. Değişen dengeler nedeniyle, 2014 yılının Temmuz ayında % 128 olan çelik sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2015’in Temmuz ayında % 82 seviyesine kadar geriledi ve Türkiye Temmuz ayında 360.000 ton net çelik ithalatı yaptı.

Temmuz ayında Türkiye’nin uzun yarı mamul ithalatı % 31 artışla 313 bin tona, slab ithalatı % 205.5 artışla 405 bin tona, yassı çelik ithalatı % 56.4 artışla 754 bin tona, uzun mamul ithalatı % 14 artışla 134 bin tona ve boru ithalatı % 99.9 artışla 50 bin tona ulaştı.

İthalat verilerindeki keskin artışlara rağmen, Temmuz ayında Türk çelik sektörünün genelinde gerileme egemen oldu. Söz konusu dönemde Türkiye’nin yassı çelik ihracatı % 35.9 artışla 250 bin tona ve boru ihracatı % 7.5 artışla 153 bin tona ulaşırken, uzun mamul ihracatı% 1.2 düşüşle 824 bin tona ve uzun yarı mamul ihracatı % 94.1 düşüşle 4 bin tona geriledi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, 02 Eylül 2015