Basın Açıklaması: Standart Dışı, Kalitesiz İnşaat Demiri İthalatı, İnşaat Güvenliğini Tehdit Ediyor Tarih: 12 Haziran 2017

12 Haziran 2017

Mayıs ayında, bazı inşaat müteahhitleri tarafından, piyasa gerçekleri çarpıtılarak, Türkiye piyasasında inşaat demiri arzında sıkıntı yaşandığı yönünde verilen beyanatlar sonrasında,  Haziran ayının ilk haftasında, Türkiye’nin değişik limanlarına toplam 22.500 ton İtalya menşeli TS 708 standardına uygun olmayan, sertifikasız, bekletilmiş ve paslanmış inşaat demiri indirilmiştir. Bazı kargoların indirme işlemleri de halen devam etmektedir. Alınan duyumlar, benzer nitelikteki TS 708 standardına uygun olmayan kalitesiz ürün bağlantılarının devam ettiğine ve engellenmediği takdirde önümüzdeki dönemde artarak büyüyeceğine işaret etmektedir.

İtalyan üreticilerin sözkonusu inşaat demirlerini Cezayir piyasası için, Cezayir’de geçerli AFNOR standardına uygun olarak ürettikleri, ancak Cezayir’e satamadıkları ürünleri, yaklaşık 1.5 yıl beklettikten sonra, Türkiye’deki alıcılara sattıkları öğrenilmiştir. Sözkonusu ürünlerin, Türkiye için geçerli olan TS 708 standardına uygun olmadıkları ve 1.5 yıl bekletilmiş olmaları nedeniyle, ciddi anlamda korozyona uğradıkları için, deprem kuşağında bulunan Ülkemizde kullanılmaması gerekmektedir. Türk çelik üreticileri, herhangi bir ihraç piyasası için, ilgili piyasanın standardına göre ürettikleri ürünlerin ihraç fazlasını, TS 708’e uygun olmadığından dolayı iç piyasaya sürememekte, sözkonusu ihraç fazlası aynı ülkeden gelebilecek yeni siparişler için bekletilmekte veya sipariş alınamaması halinde yeniden ergitme yoluna gitmektedir. Ancak İtalya’dan gelen Cezayir pazarı için üretilmiş ve TS 708 standartına uygun olmayan, bekletilmiş ürünler, Cezayir piyasasında alıcı bulamaması sonrasında, 1.5 yıl bekletildikten sonra, İtalyan üreticiler tarafından yeniden ergitilmek yerine, muhtemelen piyasa fiyatlarından daha düşük fiyatlar ile Türkiye piyasasına satılmıştır.

Hiçbir Avrupalı üreticinin, TS708 standardına uygunluk sertifikasının bulunmadığı bilinmektedir.  Türk çelik üreticileri, hedef ülkenin benzeri sertifikalarına sahip olmadıkça, ilgili ülkelere ihracat yapamaz iken, sözkonusu standart dışı, kalitesiz ve düşük fiyatlı ürünlerin Türkiye piyasasına nasıl girebildiği anlaşılamamıştır.

Birinci derece deprem bölgesinde bulunan Ülkemizde, ithal edilen standart dışı, sertifikasız ve paslanmış inşaat demirlerinin inşaatlarda kullanılması, inşaat güvenliği için, ciddi ölçüde tehlike yaratacaktır. Bu nedenle, sözkonusu ithal ürünlerin hiçbir koşulda Türkiye’deki inşaatlarda kullanılmasına izin verilmemelidir. Türk çelik sektörünün en büyük ihraç kalemi olan inşaat demirinde, ithal ürünlerdeki kalitesizliğin yol açtığı olumsuzlukların önlenmesi, yalnızca inşaat güvenliğinin sağlanması açısından değil, yurtiçindeki üreticilerin karşı karşıya kaldıkları haksız rekabetin engellenmesi açısından da hayati önem taşımaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur…