Şubat Ayında Türkiye’nin Çelik İthalatı Geriledi Tarih: 24 Kasım 2016

Şubat ayında Türkiye’nin çelik ihracatı düşerken, uzun süredir yükselme eğilimi gösteren ithalat, çarpıcı bir oranda geriledi. Şubat ayında gerçekleştirilen çelik ithalatı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından % 21.2 düşüşle 958 bin ton, değer bakımından da % 13 düşüşle 877 milyon dolar seviyesinde kaldı.

İhracattaki yavaşlamaya karşın, ithalatın hızlı düşüş göstermesi sonucu, Türkiye’nin çelik ihracatının ithalatı karşılama oranı, uzun bir süre sonra iyileşme göstererek yıllık bazda 16 puan artışla % 151 bandına ulaştı.

Şubat ayında Türkiye’nin toplam yarı mamul ithalatı % 42.5 oranında düşerken, kütük ithalatı % 48.1 düşüşle 186 bin tona, slab ithalatı da % 30.3 düşüşle 114 bin tona geriledi. Şubat ayında yassı çelik ithalatı % 9.9 düşüşle 482 bin tona gerilerken, uzun mamul ithalatı % 19.4 artışla 115 bin ton seviyesini geride bıraktı.

Şubat ayında Türkiye’nin çelik ihracatı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından % 3.4 düşüşle 1.631 milyon tona gerilerken, değer bakımından da % 3 düşüşle 1.323 milyar dolar seviyesinde kaldı. Söz konusu dönemde Türkiye’nin kütük ihracatı % 41.5 düşüşle 117 bin tona, yassı mamul ihracatı % 25.8 düşüşle 202 bin tona gerilerken, uzun mamul ihracatı % 12.2 artışla 1.031 milyon tonu geride bıraktı.