Tüketimi Azalan Çin’in Net Çelik İhracatı Artıyor Tarih: 24 Kasım 2016

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) verilerine göre, Ocak ayında, Çin’in görünür ham çelik tüketimi % 15.8 oranında düşüşle, 49.2 milyon ton, ham çelik üretimi ise, %13 oranında düşüşle, 52.1 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Şubat ayında 2.7 milyon ton pik demir ve 1.20 milyon ton ham çelik kapasitesi devreye girdi.

Ocak ayında, Çin’in nihai mamul ithalatı % 45 oranında düşüşle, 0.92 milyon ton, ihracatı, % 19.6 oranında artışla, 3.73 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Böylece, Aralık ayında 0.53 milyon ton olan net ihracat, Ocak ayında 2.81 milyon ton seviyesine yükseldi. Yarı mamuller de dahil edildiğinde, Çin’in, Ocak ayındaki net yarı ve nihai mamul ihracatı, 2011 yılının Ocak ayındaki 1.40 milyon ton seviyesinden, 2.78 milyon tona ulaşırken, net ihracat, toplam ham çelik üretiminin % 5.3’ünü oluşturdu.

Ocak ayında, toplam nihai mamul ihracatının % 23’ü uzun ürünlerden, % 34.2’si yassı ürünlerden, yassı ürün ihracatının % 25’i sıcak ve soğuk hadde, % 27’si levha ürünlerinden oluştu. Ocak ayında, Çin’in en fazla ihracat yaptığı ülkeler, Güney Kore, AB, NAFTA, Vietnam ve Tayland oldu ve Çin toplam ihracatının %42’sini söz konusu 5 ülkeye gerçekleştirdi. En fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin, Çin’in toplam ihracatındaki payı ise, % 59.3 olarak hesaplandı.

Şubat ayında, Çin çelik fiyat endeksi, Ocak ayındaki seviyesine kıyasla, 0.40 puan düşüşle, 119.08 puan, dünya çelik fiyat endeksi ise, 4.98 puan artışla, 196.40 puan seviyesinde gerçekleşti. Şubat sonu itibariyle, 25 büyük şehirdeki depolarda bulunan çelik stokları, 3 milyon ton civarında artışla, 18.82 milyon ton seviyesine yükseldi.

Çin’de faaliyet gösteren en büyük 77 çelik üreticisinin kârlılığı (vergi öncesi kazançların, toplam gelire oranı) Aralık ayında % 1, 2011 yılının tamamında ise, % 2.4 seviyesinde gerçekleşti.

Ocak ayında Çin’in demir cevheri ithalâtı, % 13.9 oranında düşüşle, 53.9 milyon ton seviyesine geriledi. Ocak ayında gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalâtının % 84 oranındaki bölümü, Avustralya, Brezilya ve Hindistan’dan yapıldı. Şubat ayının sonunda, Çin limanlarındaki demir cevheri stokları, 98.7 milyon tona ulaştı. Ocak ayında, ortalama demir cevheri ithalât fiyatları, Aralık ayındaki cfr 141 $/ton seviyesinden, cfr 136 $/ton seviyesine geriledi.

2011 yılında, Çin’in koklaşabilir kömür üretimi, % 11.8 oranında artışla, 427.8 milyon tona yükseldi. Ocak ayında, Çin’in koklaşabilir kömür ihracatı, % 64 oranında düşüşle, 0.068 milyon tona gerilerken, koklaşabilir kömür ithalâtı, 3.45 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Ocak ayında, ortalama koklaşabilir taşkömürü ihraç fiyatı ise, Aralık ayındaki fob 434 $/ton seviyesinden fob 440 $/ton seviyesine yükseldi.