Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Basın Bülteni Tarih: 05 Haziran 2018

05 Haziran 2018

ÇELİK ÜRETİMİ

Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi, 2018 yılının Nisan ayında % 3,1 oranında gerileyerek 3.1 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde ise % 5,1 oranında artışla 12.5 milyon üretim seviyesine ulaşıldı. Söz konusu dönemde slab üretiminde % 6,8, kütük üretiminde ise % 4,3 oranında gelişme kaydedildi.

ÇELİK TÜKETİMİ

2018 yılı Nisan ayı verilerine göre, nihai mamul çelik tüketimi, 2017 yılının aynı ayına kıyasla % 13,8 seviyesinde gerçekleşen bir artışla, 3 milyon tona ulaşırken, yılın ilk 4 ayı itibariyle % 13,2 artarak 11.8 milyon tona yükseldi.

DIŞ TİCARET

İhracat

Nisan ayı dış ticaret verilerine göre, aylık ihracat, miktar yönünden azalmaya devam ederek % 9,1 geriledi ve 1 milyon 489 bin ton, değer olarak % 14,9 oranında artış göstererek 1 milyar 303 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde ihracat 2017 yılının aynı dönemine nispetle miktar itibariyle %4,4 azalışla 6 milyon 543 bin ton, değer itibariyle % 20,5 oranında artarak 5 milyar 407 milyon dolar oldu.

İthalat

Nisan ayı ithalatı, miktar yönünden % 30,4 gibi keskin bir artışla 1 milyon 559 bin ton, değer olarak % 43,6 oranında artışla 1 milyar 311 milyon dolar oldu.

2018 yılının Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, ithalat miktar yönünden % 10,4 artarak 5 milyon 718 bin ton, değer olarak % 30,6 artarak 4 milyar 778 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış Ticaret Dengesi

2018 yılı Nisan ayında, yaklaşık 8 milyon dolar açık veren çelik ürünleri dış ticareti, yılın ilk dört ayı itibariyle 629 milyon dolar fazla verdi.

2017 yılının ilk dört ayında % 123 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde % 113 seviyesine geriledi.

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan 2018 yılı Nisan ayı verilerine göre, dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla, % 3,3 artarak 147.1 milyon ton, yılın dört aylık döneminde ise % 3,2 oranında üretim artışıyla, 571 milyon tona ulaştı.

Nisan ayında, % 4,8 oranında bir artışla 76,7 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştiren Çin, yılın ilk dört ayı itibariyle üretimini % 5 oranında arttırarak 289 milyon tona yükseltti. Diğer önemli çelik üreticilerinden Japonya’nın üretimi yılın ilk dört ayında % 0,4 oranında artarken, Hindistan’ın üretimi ise Ocak-Nisan döneminde % 4,2 yükseldi ve Hindistan 2. sıradaki yerini korudu.

En büyük 10 çelik üreticisi arasında 8. sırada yer alan yer alan Türkiye, yılın ilk dört ayında % 5,1 oranında artışla 12.5 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirerek, üretimini en fazla artıran ülke oldu. Söz konusu dönemde,  Brezilya üretimini % 4 oranında arttırırken, % 3,9 üretim artışıyla İtalya 8.5 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi ve 10. sıraya yükseldi.

DEĞERLENDİRME

ABD’nin, çelik ve alüminyum ithalatına karşı sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması kararını açıklamasının ardından, 26 Mart 2018 tarihinde AB de kendi bölgesine yönelecek ticaret sapmalarından korunmak gerekçesi ile 26 adet çelik ürünü ithalatında soruşturması başlatmıştı.

Ayrıca, ABD’nin, 1 Haziran itibariyle Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği’nin (AB) Section 232 vergilerinden muafiyetini resmi olarak sonlandırdığı açıklandı. Söz konusu uygulamanın ardından tepkiler hızla artmış ve ülkeler iç piyasalarını koruma amaçlı politikalarını arttırmışlardır. Özellikle AB’nin, ABD’nin kararı sonrası olağan ticaret akışını sağlamaya yönelik koruyucu önlemleri seri bir şekilde uygulamaya koyması yününde soruşturma başlatmıştır.

Söz konusu gelişmeler neticesinde, Türk çelik sektörünün her iki korumacılık önleminden üretim ve ihracat yönü ile etkilenmesi muhtemeldir. Bu uygulamaların piyasalarda yarattığı belirsizlikler nedeniyle çelik ürünleri ihracatı miktar olarak 2 aydır gerilemektedir. Mevcut şartların devamı halinde 2018 yılının tamamında ihracatın azalması söz konusudur. Üretimin korunması bakımından iç piyasamızın, çelik ürünleri ticaretinde trafik sapmalarına ve haksız rekabet yaratması söz konusu niteliksiz ürünlere karşı korunması elzemdir.