Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Basın Bülteni Tarih: 05 Aralık 2018

     5 Aralık 2018

ÇELİK ÜRETİMİ

Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2018 yılının Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 4,3 oranında azalışla 3.2 milyon ton, Ocak-Ekim döneminde ise % 0,8 artışla 31.3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

ÇELİK TÜKETİMİ

2018 yılının Ekim ayında, nihai mamul çelik tüketimi, 2017 yılının aynı ayına kıyasla % 45,7 azalışla, 1.9 milyon ton olarak gerçekleşirken, yılın ilk on ayı itibariyle de  %9,3 azalarak 27.3 milyon ton oldu.

DIŞ TİCARET

İhracat

Çelik ürünleri ihracatı Ekim ayı verilerine göre, miktarda % 60,5 gibi yüksek oranlı bir artışla 2.3 milyon ton, değerde ise % 51,2 artışla 1.7 milyar dolar oldu.

Ocak-Ekim döneminde ise 2017 yılının aynı dönemine nispetle ihracat miktar itibariyle % 16,4 artışla 17.4 milyon ton, değer itibariyle % 32,2 artışla 14.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İthalat

Ekim ayı ithalatı, 2017 yılının aynı ayına göre, miktar yönünden % 47,8 azalışla 867 bin ton, değerde % 30 azalışla 897 milyon dolar seviyesinde kaldı.

2018 yılının ilk on ayında ise ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre, miktar yönünden % 5,1 azalışla 12.8 milyon ton, değer yönünden % 11,5 artışla 11.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış Ticaret Dengesi

İlk 10 ayda ithalat % 5,1 azalırken, ihracatın % 16,4 artması sayesinde, 2017 yılının Ocak-Ekim döneminde % 107 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde % 126 seviyesine yükseldi.

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan 2018 yılı Ekim ayı verilerine göre, dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla, % 5,8 artışla 156.6 milyon ton, yılın ilk on ayında ise % 4,7 artışla, 1.5 milyar ton seviyesinde gerçekleşti.

Çin, yılın ilk on ayında % 6,4 artışla tek başına, dünya çelik üretiminin % 52,2’sine tekabül eden 782.5 milyon ton ham çelik üretirken, diğer önemli çelik üreticilerinden Hindistan % 5,5 artışla 88.4 milyon ton, Japonya ise % 0,1 azalışla 87.2 milyon ton ham çelik üretti. Geçtiğimiz yılın son aylarından itibaren üretimini en fazla arttıran ülkeler arasında bulunan İran, yılın ilk on ayında % 19 oranında artışla 20.6 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

En büyük 10 çelik üreticisi arasında 8. sırada yer alan Türkiye, yılın ilk on ayında %0,8 oranında artışla 31.3 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde, yakın takipçimiz olan Brezilya ise üretimini % 2,5 oranında arttırarak, 29.2 milyon ton ham çelik üretti.

DEĞERLENDİRME

Türk çelik sektöründe açıklanan 10 aylık veriler, iç tüketimin ciddi ölçüde daraldığını, buna bağlı olarak ithalattaki gerilemeye ve ihracattaki yüksek oranlı artışa rağmen, üretimin gerilediğini göstermektedir.

ABD ve AB’nin uygulamaya aktardığı koruma tedbirleri sonrasında, ihracatta elde edilen başarıda, kur avantajı yanında, belirli bölgelere sıkışmayan, esnek pazarlama politikasının etkili olduğu değerlendirilmektedir. Son haftalarda Çin’in ve komşumuz olan ülkelerin piyasalardaki yoğun baskısı, girdi maliyetleri ile nihai ürün fiyatları arasındaki marjların önemli ölçüde daralmasına yol açmıştır. Bu durumun üretimde düşüşe sebebiyet vererek önümüzdeki aylarda, ihracattaki artışın yavaşlamasına ve ithalatın yeniden artmasına yol açmasından endişe duyulmaktadır. Bu yönü ile, yurtiçi girdi tedarikine öncelik verecek politikaların uygulamaya aktarılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.