Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Basın Bülteni Tarih: 07 Ocak 2019

     7 Ocak 2019

ÇELİK ÜRETİMİ

Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2018 yılının Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 2,1 oranında azalışla 3.1 milyon ton, Ocak-Kasım döneminde ise % 0,5 artışla 34.4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

ÇELİK TÜKETİMİ

2018 yılının Kasım ayında, nihai mamul çelik tüketimi, 2017 yılının aynı ayına kıyasla % 44 azalışla, 1.7 milyon ton olarak gerçekleşirken, yılın on bir ayı itibariyle de  %11,9 azalarak 29 milyon ton oldu.

DIŞ TİCARET

İhracat

Çelik ürünleri ihracatı Kasım ayı verilerine göre, miktarda % 44,7 oranında artışla 2.5 milyon ton, değerde ise % 40,2 artışla 1.9 milyar dolar oldu.

Ocak-Kasım döneminde ise 2017 yılının aynı dönemine nispetle ihracat miktar itibariyle % 19,2 artışla 19.9 milyon ton, değer itibariyle % 33 artışla 16 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İthalat

Kasım ayı ithalatı, 2017 yılının aynı ayına göre, miktar yönünden % 40,1 azalışla 886 bin ton, değerde % 29,3 azalışla 839 milyon dolar seviyesinde kaldı.

2018 yılının on bir ayında ise ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre, miktar yönünden % 8,6 azalışla 13.7 milyon ton, değer yönünden % 7,2 artışla 12.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış Ticaret Dengesi

Yılın 11 ayında, yurtiçi çelik tüketiminde, son aylarda gözlenen yüksek oranlı daralmanın ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların da etkisi ile, ithalattaki değer olarak artış % 7,2 seviyesinde kalır iken, ihracatın % 33 artması, çelik ürünleri dış ticaret dengesine olumlu etki yaptı. Buna göre, 2017 yılının Ocak-Kasım döneminde % 107 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde %133 seviyesine yükseldi.

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan 2018 yılı Kasım ayı verilerine göre, dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla, % 5,8 artışla 148.6 milyon ton, yılın ilk on bir ayında ise % 4,7 artışla, 1.6 milyar ton seviyesinde gerçekleşti.

Çin, yılın on bir ayında % 6,7 artışla tek başına, dünya ham çelik üretiminin %52,1’ine tekabül eden 857.4 milyon ton çelik üretimi gerçekleştirdi. Diğer önemli çelik üreticilerinden Hindistan % 4,9 artışla 96.9 milyon ton, Japonya ise % 0,1 azalışla 95.9 milyon ton ham çelik üretti. Geçtiğimiz yılın son aylarından itibaren üretimini en fazla arttıran ülkeler arasında bulunan İran, yılın on bir ayında % 17,3 oranında artışla 22.6 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

En büyük 10 çelik üreticisi arasında 8. sırada yer alan Türkiye, yılın on bir ayında %0,5 oranında artışla 34.4 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde, yakın takipçimiz olan Brezilya ise üretimini % 1,8 oranında arttırarak, 32.1 milyon ton ham çelik üretti.

DEĞERLENDİRME

2018 yılında yaşanan korumacı politikaların Dünya çelik piyasasında yarattığı baskı ve Ülkemizde çelik tüketiminin yılın on bir ayı itibariyle % 12 oranında gerilemesi nedeniyle, Türk çelik üreticileri, kâr marjlarının önemli ölçüde düşmesine rağmen, ihracata yönelmek durumunda kaldı. Bu durum her ne kadar 2018 yılı üretiminin, 2017 yılı seviyelerinde kalmasına imkân sağladı ise de,

  • Girdi maliyetleri ile nihai ürün fiyatları arasındaki marjların daralması,
  • Yurtiçi tüketimdeki düşüşün devam etmesi,
  • İthalattaki gerilemenin yurtiçi tüketimdeki gerilemeye oranla daha düşük seviyede kalması,

2019 yılında özellikle de yılın ilk yarısında, ihracat ve üretim göstergelerinin olumsuz yönde etkileneceğini ortaya koymaktadır. Bu yönü ile, 2019 yılında, bir taraftan yurtiçi tüketimi arttırmaya, diğer taraftan da, ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payını azaltmaya yönelik tedbirlerin uygulamaya aktarılması, hayati önem taşımaktadır.