Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Basın Bülteni Tarih: 04 January 2022

04 Ocak 2022

ÇELİK ÜRETİMİ

Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2021 yılının Kasım ayında, 2020 yılının aynı ayına göre %6,1 oranında artışla 3,4 milyon ton, Ocak-Kasım döneminde ise 2020 yılının aynı dönemine göre %13,4 artışla 36,7 milyon ton oldu.

ÇELİK TÜKETİMİ

2021 yılının Kasım ayında, nihai mamul tüketimi, 2020 yılının aynı ayına kıyasla %11 artışla 2,9 milyon ton, Ocak-Kasım döneminde %12,9 artışla 30,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

DIŞ TİCARET

İhracat

Çelik ürünleri ihracatı, Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla, miktarda %0,4 azalışla 1,5 milyon ton, değerde %80,4 artışla 1,5 milyar dolar seviyesine, Ocak-Kasım döneminde ise 2020 yılının aynı dönemine göre miktarda %21,9 artışla 18 milyon ton, değerde ise %96,4 artışla 14,9 milyar dolar oldu.

İthalat

Kasım ayında miktarda %5,5 oranında artış ile 1,2 milyon ton, değerde ise %71,9 artışla 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşen ithalat, Ocak-Kasım döneminde, miktarda %22,9 artışla 14,1 milyon ton, değerde %86,7 artışla 13 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Dış Ticaret Dengesi

2020 yılının Ocak-Kasım döneminde %108,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2021 yılının aynı döneminde %114 seviyesine yükseldi.

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan 2021 yılı Kasım ayı üretim istatistiklerine göre, dünya ham çelik üretimi, 2020 yılının aynı ayına göre %9,9 oranında azalış ile 143 milyon 262 bin ton oldu.

Ocak-Kasım döneminde ise, dünya ham çelik üretimi, 2020 yılının aynı dönemine kıyasla, %4,5 artış kaydederek, 1,8 milyar ton seviyesine ulaştı.

2021 yılının Ocak-Kasım döneminde, Çin’in ham çelik üretimi 2020 yılının aynı dönemine kıyasla, %2,6 oranında azalışla 946,3 milyon tona düşerken, ikinci sırada yer alan Hindistan’ın ham çelik üretimi %19,3 artışla 107,3 milyon ton, üçüncü sırada bulunan Japonya’nın ham çelik üretimi ise %16,8 oranında artışla 88,4 milyon ton olarak gerçekleşti.

DEĞERLENDİRME

Kasım ayında dünya ham çelik üretimi %9,9 oranında, Çin’in aylık çelik üretimi ise %22 oranında geriledi. Bu gerilemede, Çin hükümeti tarafından arz ve talep arasındaki dinamik dengelerin korunmasını hedefleyen üretim kısıtlamaları ve emisyon azaltma politikasına bağlı olarak %22 oranındaki üretim daralması etkili oldu. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren dünya ham çelik üretiminin %54’ünü oluşturan Çin’de aylık bazda ortaya çıkan üretim düşüşleri, dünya ham çelik üretim hızının yavaşlamasına yol açtı. Nitekim 11 aylık dönemde, dünya ham çelik üretimindeki artış %4,5 seviyesinde kaldı.

2021 yılının ilk 11 ayında dünya çelik üretimindeki artış %4,5 seviyesinde kalırken, Türkiye %13,4 artışla 36,7 milyon tonluk ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Kasım ayı, Ekim ve Ağustos aylarından sonraki en yüksek üretim seviyesinin yakalandığı ay oldu. Enerji kesintileri nedeniyle üretimde duruşlar yaşanan Aralık ayında, bu yılın aylık bazda en düşük üretim rakamı olan 3 milyon tonluk üretim gerçekleştirilmesi halinde dahi, yıl sonunda, tüm zamanların en yüksek üretim rakamı olan 2017 yılındaki 37,5 milyon ton seviyesinin rahatlıkla aşılacağı, yıllık üretimin 40 milyon tona yakın bir seviyede gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2021’in ilk 11 aylık döneminde toplam çelik ihracatı 2020 yılının aynı dönemine göre miktarda % 21,9 artışla 18,1 milyon ton, değerde ise % 96,4 artışla 14,9 milyar dolar olmuştur. İhracatımızda yakalanan artış eğiliminin, önümüzdeki aylarda da devam etmesi beklenmektedir.

2020 yılında ithalatta gözlenen artış, bu yılın Ocak-Kasım döneminde de devam etmiştir. İthalat miktarda %22,3 oranında artışla 14,1 milyon ton, değerde ise %86,7 artışla 13 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 14,1 milyon ton ithalatın %66,6 ‘sı Dahilde İşleme Rejimi uygulaması kapsamında gerçekleştirilmiştir. İthalatın toplam çelik tüketimindeki payı ise, %32,5 olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılının ilk 11 ayında % 108,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2021 yılının aynı döneminde % 114 seviyesine yükselmiştir. Bu yıl ihracatın ithalatı karşılama oranındaki 6 puanlık artış, sektörün ana ihraç piyasalarındaki yüksek koruma oranlarına rağmen, pazar çeşitlendirmesine önem verilerek, Güney Asya ve Güney Amerika piyasalarına gerçekleştirilen ihracattaki artıştan kaynaklanmıştır.

2022 yılında ihracattaki artışın sürdürülebilmesi için, bir taraftan ABD ve AB’de koruma tedbirlerinin gevşetilmesine, diğer taraftan da, enerji kesintisi uygulamalarına son verilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.