Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Basın Bülteni Tarih: 03 March 2022

02 Mart 2022

ÇELİK ÜRETİMİ

2022 yılının Ocak ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi,  geçen yılın aynı ayına göre %7,8 oranında azalışla 3,2 milyon ton oldu ve Türkiye, Ocak ayı dünya ham çelik üretimi sıralamasında 8. sırada yer aldı.

ÇELİK TÜKETİMİ

2022 yılının Ocak ayında, nihai mamul tüketimi, 2021 yılının aynı ayına kıyasla %3,7 azalışla 3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

DIŞ TİCARET

İhracat

Çelik ürünleri ihracatı, Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla, miktarda %2,7 artışla 1,3 milyon ton, değerde %58,9 artışla 1,2 milyar dolar seviyesine ulaştı.

İthalat

Çelik ürünleri ithalatı, Ocak ayında miktarda %14,6 oranında artış ile 1,4 milyon ton, değerde ise %58,9 artışla 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Dış Ticaret Dengesi

2021 yılı Ocak ayında %84,6 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2022 yılı Ocak ayında  da değişmeyerek %84,6 oranında gerçekleşti.

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan 2022 yılı Ocak ayı üretim istatistiklerine göre, dünya ham çelik üretimi, 2021 yılının aynı ayına göre %6,1 oranında azalış ile 155 milyon ton oldu.

2022 yılının Ocak ayında, Çin’in ham çelik üretimi geçen yıla kıyasla, %11,2 oranında azalışla 81,7 milyon tona düşerken, ikinci sırada yer alan Hindistan’ın ham çelik üretimi %4,7 artışla 10,8 milyon ton, üçüncü sırada bulunan Japonya’nın ham çelik üretimi ise %2,1 oranında azalışla 7,8 milyon ton olarak gerçekleşti.

 DEĞERLENDİRME

2022 yılı Ocak ayında, yaşanan enerji kesintileri ve talepteki daralmanın da etkisi ile çelik sektörümüzün üretimi %7,8 oranında azalışla 3,2 milyon ton seviyesine gerilemiş bulunmaktadır.

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, yarı ve uzun ürün ihracatında sırasıyla %21 ve %5 oranlarında düşüş, ağırlıklı olarak imalât sanayinin girdisini oluşturan yassı ürün ihracatında ise %26 oranında artış sağlanmıştır. Toplam çelik ürünleri ihracatındaki artış ise %2,7 seviyesinde kalmıştır.

ABD’nin AB ile çelik ticaretinde sağladığı mutabakat, Japonya, G. Kore ve İngiltere için de benzeri nitelikteki kota tahsisi görüşmelerine zemin hazırlamıştır. Bu durumda Türkiye dışında ABD ile ticareti dengeli olup da koruma tedbiri uygulanmaya devam edilen başka bir ülke kalmamıştır. ABD ile mutabık kalınan 100 milyar dolar tutarındaki ticaret hedefi dikkate alınarak, ABD’nin diğer ülkelerle olduğu gibi Türkiye ile de kota görüşmeleri yapmasını teminen girişimlerde bulunulması, önem taşımaktadır. Benzer girişimlerin, AB’nin uyguladığı koruma tedbiri için de gerçekleştirilmesine ve sonuç alınamadığı takdirde, mütekabiliyet esasları çerçevesinde karşı tedbir alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Öte yandan, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişiminin, iki önemli çelik üreticisi olan bu ülkelerde yaşanacak üretim kayıplarının küresel ve bölgesel arz yetersizliğine ve buna bağlı olarak fiyat artışlarına yol açması ihtimali bulunmaktadır. Ülkemiz iç piyasanın Rusya ve Ukrayna’dan kaynaklanabilecek arz yetersizliğinden etkilenmemesi için çelik üreticilerimiz üretimde kapasite kullanım oranını mümkün olan azami ölçüde artırma ve önceliği yurt içine verme gayreti içerisindedir.

Çelik sektörümüzün iki önemli hammadde tedarikçisi olan Ukrayna ve Rusya arasındaki mevcut savaş halinin devam etmesinin, bu ülkelerden hammadde tedarikinde sıkıntı yaşanmasına da yol açmasından endişe duyulmaktadır. Önümüzdeki haftalarda belirsizliklerin minimize edilmesi, sektörde istikrarın tesisi açısından önem taşımaktadır.