Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Basın Bülteni Tarih: 02 May 2023

0 Paylaşımlar

2 Mayıs 2023

ÇELİK ÜRETİMİ

2023 yılının Mart ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi,  geçen yılın aynı ayına göre %18,6 oranında azalışla 2,7 milyon ton oldu.

Yılın ilk çeyreğinde ise üretim %21,5 oranında azalışla 7,4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

ÇELİK TÜKETİMİ

Nihai mamul tüketimi Mart ayında, 2022 yılının aynı ayına kıyasla %33,7 artışla 3,4 milyon ton, yılın ilk çeyreğinde ise %4,9 artış ile 8,9 milyon ton oldu.

DIŞ TİCARET

 İhracat

Mart ayında çelik ürünleri ihracatı, miktar yönünden %52,8 oranında azalışla 810,6 bin ton, değer yönünden ise %54,3 azalışla 725,1 milyon dolar oldu.

Ocak-Mart döneminde, 2022 yılının aynı dönemine kıyasla ihracat, miktar itibariyle %48,3 azalışla 2,2 milyon ton, değer itibariyle ise %51,5 azalışla 1,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İthalat

2023 yılının Mart ayında ithalat, 2022 yılının aynı ayına göre, miktar yönünden %42,9 artışla 1,7 milyon ton, değer yönünden ise, %5,9 artışla 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mart döneminde, 2022 yılının aynı dönemine kıyasla ithalat, miktar itibariyle %5,9 artışla 4,1 milyon ton, değer itibariyle %16,8 azalışla 3,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış Ticaret Dengesi

2022 yılının ilk çeyreğinde %92,6 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2023 yılının ilk çeyreğinde  %53,9 seviyesine geriledi.

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan 2023 yılı Mart ayı verilerine göre, dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1,7 artışla 165,1 milyon ton, yılın ilk 3 ayında ise %0,1 azalışla, 462,1 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk 3 ayında, Çin’in ham çelik üretimi, 2022 yılının aynı dönemine kıyasla  %6,1 oranında artışla 264,5 milyon tona yükselirken, ikinci sırada yer alan Hindistan’ın ham çelik üretimi %3 artışla 33,1 milyon ton, Japonya’nın üretimi ise %6 oranında azalışla 21,6 milyon ton oldu.

DEĞERLENDİRME

2023’ün ilk çeyreğinde çelik üretimi ülkemizde yaşanan depremin de etkisiyle, geçen yılın aynı dönemine göre %21,5 oranında azalışla 7,4 milyon ton olarak gerçekleşti. Deprem bölgesindeki çelik üreticilerimizin faaliyetlerine başlaması ile birlikte Şubat ayında 227 bin ton seviyesine kadar gerilemiş bulunan deprem bölgesindeki üretim, Mart ayında 534 bin ton seviyesine ulaştı. Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi ise bir önceki aya göre  %28,9 oranında artışla 2,7 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. 2023 yılının ilk 2 aylık üretim miktarlarına göre, dünya ham çelik üretimi sıralamasında 10. sıraya gerileyen çelik sektörümüz, Mart ayında üretimdeki toparlanmanın etkisiyle, yılın ilk 3 ayında İtalya’yı geride bırakarak 9. sıraya yükseldi. Böylece, yılın ikinci yarısı itibariyle söz konusu üretim kaybının tümüyle telafi edilmesi yönündeki beklentiler güç kazandı.

Mart ayında, çelik sektörümüzün ihracatı miktarda %52,8 oranında azalışla 810,6 bin ton, ithalatı ise miktarda %43 oranında artışla 1,7 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.  2023 yılının ilk çeyreğinde devlet destekli üretim ve dampingli ihracat yapan Rusya ve Uzakdoğu ülkelerinin, ABD ve AB’ye ihracat yapamamaları sebebiyle, Türkiye pazarına yoğunlaşmalarının devam etmesi ve yassı ürünlere yönelik gümrük vergilerin ertelenmesi, yassı ürün ihracatımız %36,4 oranında geriler iken, ithalatımızın %32,2 oranında artış göstermesine sebep oldu. Bu durum, ülkemiz çelik sektöründe dış ticaret açığının büyümesinde önemli rol oynadı ve geçen senenin ilk çeyreğinde %92,6 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının, %53,9 oranına kadar gerilemesine yol açarak, Mayıs ayında da, yassı ürün ithalatının artacağına ve çelik dış ticaretindeki açığın giderek büyüyeceğine yönelik endişeleri artırdı.

Mart ayında küresel talepteki daralmanın ve yüksek enerji fiyatlarının da etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre ihracat verilerinde daralma gözlenen çelik sektörümüzün, sanayide kullanılan doğalgaza ve elektriğe uygulanan indirimlerle birlikte, küresel pazarlarda rekabet gücünü tekrar kazanması, üretim ve ihracat rakamlarının Nisan ve Mayıs aylarında kademeli bir şekilde iyileşme sürecine girmesi, Haziran ayından itibaren ise istikrar kazanarak 2022 yılı üretim seviyelerini geride bırakması beklenmektedir.

Twitter
LinkedIn