Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Basın Bülteni Tarih: 04 July 2023

0 Paylaşımlar

24 Haziran 2023

 ÇELİK ÜRETİMİ

2023 yılının Mayıs ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi,  geçen yılın aynı ayına göre %10,3 oranında azalışla 2,9 milyon ton oldu.

Ocak-Mayıs döneminde ise üretim %19,1 oranında azalışla 13 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

ÇELİK TÜKETİMİ

Nihai mamul tüketimi Mayıs ayında, 2022 yılının aynı ayına kıyasla %2,6 artışla 4 milyon ton, Ocak-Mayıs döneminde ise %13,7 artış ile 16,5 milyon ton oldu.

DIŞ TİCARET

 İhracat

Mayıs ayında çelik ürünleri ihracatı, miktar yönünden %36,1 oranında azalışla 778,7 bin ton, değer yönünden ise %47,4 azalışla 684,1 milyon dolar oldu.

Ocak-Mayıs döneminde, 2022 yılının aynı dönemine kıyasla ihracat, miktar itibariyle %47,7 azalışla 3,6 milyon ton, değer itibariyle ise %52,6 azalışla 3,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İthalat

2023 yılının Mayıs ayında ithalat, 2022 yılının aynı ayına göre, miktar yönünden %85,6 artışla 2,1 milyon ton, değer yönünden ise, %37 artışla 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde, 2022 yılının aynı dönemine kıyasla ithalat, miktar itibariyle %25,2 artışla 8 milyon ton, değer itibariyle %3,2 azalışla 6,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış Ticaret Dengesi

2022 yılının ilk 5 ayında %95 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2023 yılının ilk 5 ayında  %46,5 seviyesine geriledi.

 DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan 2023 yılı Mayıs ayı verilerine göre, dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5,1 azalışla 161,6 milyon ton, yılın ilk 5 ayında ise %1,2 azalışla 786 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk 5 ayında, Çin’in ham çelik üretimi, 2022 yılının aynı dönemine kıyasla  %1,6 oranında artışla 444,6 milyon tona yükselirken, ikinci sırada yer alan Hindistan’ın ham çelik üretimi %5,7 artışla 56,4 milyon ton, Japonya’nın üretimi ise %5,3 oranında azalışla 36,5 milyon ton oldu.

DEĞERLENDİRME

Büyük ölçüde enerji maliyetlerine bağlı olarak rekabet gücü zayıflayan sektörümüzün ham çelik üretiminde, depremin de etkisi ile Ocak-Nisan döneminde gözlenen düşüş eğilimi, Mayıs ayında %10,4 oranında azalışla ivme kaybetse de, yılın ilk 5 ayında %19,1 oranındaki daralma, sektördeki olumsuz gidişatı net bir şekilde ortaya koymuştur.

Deprem bölgesinin yeniden inşasına yönelik faaliyetler kapsamında, iç piyasada ortaya çıkan talep artışının da etkisi ile Ocak-Mayıs döneminde tüketimin %13,7 oranında artmasına karşılık, çelik ürünleri ithalatının %25 oranında artması, iç talepteki artışın tümüyle ithalat yolu ile karşılandığını göstermesi bakımından, ciddi rahatsızlığa yol açmıştır.

Özellikle, yassı ürün, sıcak haddelenmiş sac ve filmaşindeki ithalat artışı, olağanüstü seviyelere ulaşmıştır. Mayıs ayında, yassı ürün ithalatı miktarda %50 oranında artarken, sıcak haddelenmiş sacda %41,6 ve filmaşinde %121,4 oranında artış yaşanmıştır.

Ocak-Mayıs döneminde ise toplam çelik ürünleri ihracatındaki %47,7 oranında azalışa karşılık, ithalatın %25,2 oranında artması, çelik dış ticaretindeki açığın büyümesine yol açmış, 2022 yılının ilk 5 ayında %95 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı %46,5 seviyesine gerilemiştir.

Korumacı önlemlerin giderek arttığı konjonktürde, çelik dış ticaretimizdeki açığın kapatılmasını teminen, ithalattaki artışın önlenmesi, yalnızca çelik sektörümüzün değil, ekonomimizin de öncelikli sorunları arasında yer almaktadır. Diğer taraftan, yurtiçi talepteki artışın, yurtiçi tedarike yönlendirilebilmesi için, Dahilde İşleme Rejiminin gözden geçirilmesi ve aramızdaki Serbest Ticaret Anlaşmalarına rağmen, ülkemize yönelik korumacı uygulamalar için, karşı tedbirlerin alınması, hayati önem taşımaktadır.

Twitter
LinkedIn