Türkiye’nin 2012 Yılındaki Hurda İthalatı 22.4 Milyon Tona Ulaştı Tarih: 24 Kasım 2016

Dünyanın en hızlı büyüyen çelik sektörü konumunu sürdüren Türk çelik endüstrisindeki ivmelenmeye paralel olarak, 2012 yılında Türkiye’nin hurda ithalatı da artış gösterdi. Türkiye’nin 2012 yılında hurda ithalatı, 2011 yılına kıyasla miktar bakımından % 4.4 artışla 22.4 milyon ton seviyesini geride bırakırken, değer bakımından % 3.6 düşüşle 9.4 milyar dolar seviyesinde kaldı. Türkiye’nin elektrik ark ocaklı tesislerde gerçekleştirdiği ham çelik üretimi % 5.1 oranında artarken, hurda ithalatının % 4.4 seviyesinde kalmasında, yerli hurda kullanımındaki artış etkili oldu.

2011 yılında 455 $/ton olan ortalama ithal hurda maliyeti, küresel pazardaki gevşemeye paralel olarak, 2012 yılında 420 $/ton seviyesinde kaldı.

Türkiye’nin en büyük hurda tedarikçisi olan AB ülkelerinden 2012 yılında gerçekleştirilen hurda ithalatı, 2011 yılına kıyasla, miktar bakımından % 16 artışla 11.5 milyon tona; değer bakımından ise, % 7.5 artışla 4.8 milyar dolara ulaştı. Türkiye, 2012 yılında hurda ithalatının % 51.3 oranındaki bölümünü AB ülkelerinden gerçekleştirdi.

AB’nin ardından en büyük ikinci hurda tedarikçisi konumunda bulunan ABD’den 2012 yılında yapılan hurda ithalatı, miktar bakımından % 8.2 artışla 6.3 milyon tona ulaşırken, değer bakımından % 0.3 düşüşle 2.7 milyar dolar seviyesine geriledi. 2012 yılında Rusya’dan yapılan hurda ithalatı ise, miktar bakımından % 0.2 düşüşle 2.3 milyon tona, değer bakımından da, % 8.7 düşüşle 966 milyon dolara geriledi. Türkiye’nin Ukrayna’dan gerçekleştirdiği hurda alımlarında da çarpıcı oranda düşüşler yaşandı. 2012 yılında Türkiye’nin Ukrayna’dan yaptığı hurda alımları, miktar bazında % 38.7 düşüşle 424 bin tona, değer bazında ise, % 42.5 düşüşle 182 milyon dolara geriledi.