Türkiye’nin Çelik İthalatı Hızla Artarken, İhracattaki Gerileme Eğilimi Devam Etti Tarih: 24 November 2016

Türk çelik sektörünün dış ticaret performansı, yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki olumsuz gelişmelere paralel olarak güç kaybediyor. Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin çelik ithalatı önceki yılın aynı dönemine kıyasla, miktar bakımından % 38.1 gibi çarpıcı bir oranda artış göstererek 10.71 milyon tona, değer bakımından da % 4.7 artışla 7.21 milyar dolara ulaştı.

Yılın ilk 7 ayında, Türkiye’nin çelik ihracatı miktar bakımından % 9.6 düşüşle 9.76 milyon tona, değer bakımından da % 23.1 düşüşle 7.04 milyar dolara geriledi. Söz konusu dönemde, Türk çelik sektöründeki ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 35 puan düşüşle % 98’e geriledi ve ilk defa kümülatif hesaplamada, ithalat miktarı ihracatı geride bıraktı.

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin uzun yarı mamul ithalatı % 37.1 artışla 2.51 milyon tona, slab ithalatı % 129.7 artışla 1.85 milyon tona, yassı mamul ithalatı % 29.4 artışla 4.89 milyon tona, uzun mamul ithalatı % 8.2 artışla 933 bin tona ve boru ithalatı 20.5 artışla 278 bin tona ulaştı. Söz konusu dönemde, Türkiye’nin uzun yarı mamul ihracatı % 55.1 düşüşle 207 bin tona, yassı mamul ihracatı % 4.3 düşüşle 1.38 milyon tona, uzun mamul ihracatı % 9.1 düşüşle 6.05 milyon tona ve boru ihracatı % 13.7 düşüşle 1.01 milyon tona gerilerken, slab ihracatı neredeyse yapılmadı. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, 02 Eylül 2015