Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi ilk 7 Ayda % 21 Arttı Tarih: 24 Kasım 2016

2011 yılının ilk yedi ayında, Türkiye’nin ham çelik üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 21 artışla 19.2 milyon tona ulaşmıştır. Yılın ilk yedi ayında dünya ham çelik üretim sıralamasında 10. sırada olan Türkiye’nin, 9. sırada olan Ukrayna ile üretim farkı 1.1 milyon ton seviyesine gerilemiştir. Üretim miktarı en yüksek ülke olan Çin’in, yedi aylık dönemde, üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 10.3 artışla 410 milyon ton seviyesine ulaşmıştır.

Bu yılın ilk yedi ayında, Türkiye’nin nihai mamûl üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 23.6 artışla 18 milyon tonu geçmiştir. Nihai mamûl üretiminin % 71’ini uzun mamûller, % 29’unu ise yassı mamûller oluşturmaktadır. Yassı mamûl üretiminin, geçen yıla kıyasla 3.4 milyon tondan 5.1 milyon tona ulaşması dikkat çekmektedir.

Türkiye’nin nihai mamûl tüketimi, 2011 yılının ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 10.1 artış göstererek 14.8 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. Söz konusu dönemde yassı ve uzun mamûller hemen hemen aynı miktarda tüketilmiştir.

İthalat – İhracat
    Yılın ilk yedi ayındaki toplam demir çelik ihracatı,boru ve demir çelikten eşya dahil olmak üzere geçen yılın aynı dönemine kıyasla, % 10.2 artışla 11 milyon tona ulaşmış, ihracat geliri ise % 31.4 artışla 9.6 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Türkiye’nin, ilk yedi aydaki uzun ürün ihracatı % 11 oranında artışla 6 milyon tona, yassı ürün ihracatı ise % 162 artışla 1.6 milyon ton seviyelerine ulaşmıştır. Toplam yarı ürün ihracatının ise % 32 oranında azalmış olduğu, hem kütük hem de slab ihracatında önemli ölçüde düşüş yaşandığı görülmektedir.

Türkiye’nin toplam demir çelik ithalatı ise, boru ve demir çelikten eşya dahil olmak üzere, miktar açısından % 11.2 düşüşle 6.2 milyon ton seviyesine gerilemiş, gerçekleştirilen ithalatın değeri ise % 16.7 artışla 6.8 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. İthalatın düşmesine karşın, değerinin yükselmesinde artan demir çelik fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar etkili olmuştur.

Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2011’in ilk yedi ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 21 artışla 19.2 milyon tona ulaşmıştır. Kütük üretimi % 13 artışla 13.6 milyon tona ulaşmış, slab üretimi ise % 46.4 artışla 5.5 milyon ton seviyesine yükselmiştir.

2011 yılının ilk yedi ayında, Türkiye’de üretilen 19.2 milyon tonluk ham çeliğin, 14.2 milyon tonu Elektrikli Ark Ocaklarında, 5 milyon tonu ise entegre tesislerde çelik gerçekleştirilmiştir.