Türkiye’nin Nihai Mamul Piyasası Dış Unsurlardan Etkilenmedi Tarih: 24 Kasım 2016

Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin ham çelik üretiminin, önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 0.1 düşüşle 5.355 milyon ton seviyesinde kalmasına rağmen, söz konusu yavaşlama nihai mamul üretiminde görülmedi. Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin toplam nihai mamul üretimi, yıllık bazda % 0.7 artışla 5.650 milyon tona ulaştı. Böylelikle Türkiye’nin nihai mamul üretimi, ham çelik üretiminin üzerinde kalmaya devam etti.

Yılın ilk iki ayında, Türkiye’nin uzun mamul üretimi önceki yılın aynı dönemine göre % 0.8 artışla 3.974 milyon tona ulaşırken, yassı çelik üretimi % 0.6 artışla 1.676 milyon ton seviyesine çıktı. Söz konusu dönemde uzun ürünler toplam nihai mamul üretiminin % 70.3’ünü oluştururken, yassı mamullerin payı % 29.7 seviyesinde kaldı.