Türkiye’nin Nihai Mamul Tüketimi Dikkat Çekici Oranlarda Artıyor Tarih: 24 Kasım 2016

İki seçimin gerçekleştirildiği ve çok sayıda sorunun bulunduğu Türkiye ekonomisindeki baskıya rağmen, Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin nihai mamul tüketimi, dikkat çekici oranda artış gösterdi. Aynı zamanda Türkiye’nin ham çelik üretiminde görülen düşüşe rağmen, artan yarı mamul ithalatının etkisiyle, söz konusu dönemde Türkiye’nin nihai mamul üretimi de artışa işaret etti.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin nihai mamul üretimi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 2.8 artışla 33.91 milyon tona ulaştı. Uzun mamul üretimi % 3.2 artışla 24.29 milyon tona, yassı mamul üretimi de % 1.7 artışla 9.61 milyon tona ulaştı. Türkiye’de üretilen toplam nihai mamulün % 71.7’sini uzun mamuller, % 28.3’ünü ise yassı mamuller oluşturdu.

Yılın ilk 11 aylık döneminde Türkiye’nin toplam nihai mamul tüketimi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 11.9 gibi önemli bir oranda artış göstererek 31.6 milyon tona ulaştı. Söz konusu dönemde uzun mamul tüketimi % 10.4 artışla 16.49 milyon tona, yassı mamul tüketimi de % 13.6 artışla 15.1 milyon tona ulaştı. Uzun mamullerin % 52.2 oranında pazar payı bulunurken, yassı mamuller toplam pazarın % 47.8’ini oluşturdu. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, 04 Ocak 2016