Türkiye’nin Nihai Mamul Üretim ve Tüketimi Ocak Ayında da Artışını Sürdürdü Tarih: 24 Kasım 2016

Ocak ayında Türkiye’nin ham çelik üretimindeki gerileme eğiliminin devam etmesine rağmen, nihai mamul üretim ve tüketimi Ocak ayında da artışını sürdürdü. Aralık ayının ikinci yarısından itibaren Türk Lirası’ndaki değer kaybı, faiz artırım kararı gibi önemli ekonomiyi derinden etkileyen gelişmelerin olduğu dönemde, Türkiye çelik piyasasında ticari faaliyetler istikrarını korudu.

Ocak ayında Türkiye’nin toplam nihai mamul üretimi, ithal yarı mamullerin desteği ile, önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 5.6 artışla 2.958 milyon tona ulaştı. Toplam nihai mamulün % 70.4’ünü oluşturan uzun ürünlerin üretimi söz konusu dönemde % 7.5 artışla 2.083 milyon tona ulaşırken, yassı mamul üretimi de % 1.2 artışla 875 bin tona çıktı.

Türkiye ekonomisindeki sarsıntıların, özellikle inşaat sektöründe etkisini göstermesi beklenirken, Ocak ayında Türkiye’nin uzun mamul tüketimi yıllık bazda % 13.2 gibi çarpıcı bir artış göstererek 1.255 milyon ton seviyesine ulaştı. Söz konusu dönemde yassı mamul tüketimi de, önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 0.2 artışla 1.254 milyon ton oldu ve uzun ile yassı mamul tüketimi neredeyse aynı oranda pay aldı. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Özel Haber