Türkiye’nin Nihai Mamul Üretim ve Tüketimindeki Artış Devam Ediyor Tarih: 24 Kasım 2016

Türkiye ekonomisinde ortaya çıkan belirsizlik ve durgunluk beklentilerine ve çelik sektörünün üzerindeki baskılara rağmen, Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin nihai mamul üretim ve tüketimindeki yükselme eğilimi devam etti.

Yılın ilk 7 ayında Türkiye’nin nihai mamul üretimi, ithal yarı mamulün desteği ile, % 3.2 artışla 21.62 milyon tona ulaştı. Söz konusu dönemde uzun mamul üretimi % 0.9 artışla 15.38 milyon tona ulaşırken, yassı mamul üretimi de % 9.3 gibi önemli bir artışa işaret ederek 6.24 milyon tona ulaştı. Uzun mamuller Türkiye’deki toplam nihai mamul üretiminin % 71.1’ini oluştururken, yassı mamullerin payı % 28.9 oldu.

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin toplam nihai mamul tüketimi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 14.4 artışla 20 milyon ton sınırını geride bıraktı. 7 aylık dönemde inşaat sektöründe yoğun olarak kullanılan uzun mamullerin tüketimi % 8.6 artışla 10.26 milyon tona ulaşırken, otomotiv, beyaz eşya ve diğer sanayi kollarının girdilerini oluşturan yassı çeliklerin tüketimi % 21.2 gibi önemli bir artışla 9.75 milyon tona ulaştı. Bahse konu dönemde uzun mamullerin tüketimdeki payı % 51.3 olurken, yassı mamuller % 48.7 oranında pay aldı. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, 02 Eylül 2015