Türkiye’nin Sıcak Sac İthalatına Açılan Damping Soruşturmasında Ön Kararlar Açıklandı Tarih: 24 Kasım 2016

Ekonomi Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 7208.37.00.90.11, 7208.37.00.90.19, 7208.38.00.90.11, 7208.38.00.90.19, 7208.39.00.90.19 ve 7208.39.00.90.19 gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) altında yer alan “kalınlıkları 10 mm’yi geçmeyen ve ağırlık itibariyle % 0.6’dan az karbon içeren sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünler” ile 7225.30.90.00.00 GTİP altında yer alan “takım ve yüksek hız çeliğinden olmayan diğer alaşımlı sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünler” için 28.01.2015 tarih ve 29250 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ilişkin tebliğ (No: 2015/1) ile başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasında geçici önlem kararı alındı. Karar 28 Ağustos 2015 Tarihli ve 29459 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Geçici önlemin nihai karar alınana kadar yürürlükte kalması bekleniyor.

Ekonomi Bakanlığı tarafından Rusya Federasyonu, Japonya, Slovak Cumhuriyeti, Ukrayna, Fransa Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti merkezli yassı çelik üreticileri ve ihracatçılarına soru formları gönderilmiş, gerekli belgelerin temin edilmesi ile yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda açıklanan ön kararda firma bazında yapılan satışlarda damping oranları aşağıdaki tabloda olduğu gibi hesaplandı.

Soruşturma sırasında dampingin, yerli üretim dalında zararın ve ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcudiyetine ilişkin ön belirlemeler yapıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun Kararı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile aşağıdaki tanımı ve menşe ülkeleri belirtilerin ürünlerin Türkiye’ye ithalatında belirtilen oranda teminat şekilde geçici önlem yürürlüğe konuldu.

Fransa, Ukrayna ve Romanya’dan yapılan dampinge konu olan ithalat miktarının, benzer mal ithalatına oranının, ihmal edilebilir oran olarak kabul edilen % 3’ün altında tespit edildiğinden, söz konusu ülkelerden yapılan ithalat teminat kapsamı dışında tutuldu.  

Öte yandan, TANAP Projesi kapsamında kullanılacak olan 7225.30.90.00.00 GTİP’ten ithal edilen damping soruşturmasına konu sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerinin damping önlemlerinden muaf tutulmasına ilişkin gerek TANAP Doğalgaz Üretim A.Ş.’nin gerekse yerli üretim dalını temsil eden Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin taleplerinin dikkate alınarak, kamu yararının gözetilmesi ile 2014/1 Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde, TANAP Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin olumsuz etkilenmesine ve proje kapsamındaki ülkemiz yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde karşılaşılabilecek güçlüklere meydan verilmemesi amacıyla, TANAP Projesi kapsamında kullanılmak kaydıyla ithal edilecek olan 7225.30.90.00.00 GTİP’li sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerin ithalatı geçici önlemden muaf tutuldu. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, 28 Ağustos 2015