AB Çelik Sektörü Yeniden Yapılandırılırken Sosyal Diyalog Ön Planda Olacak

16 Mayıs 2013 tarihinde Eurofer tarafından düzenlenen Avrupa Çelik Günü konferansında, Avrupa Komisyonu üyesi László Andor tarafından yapılan konuşmada, Avrupa bölgesindeki işsizlik oranının %12.1, Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki işsizlik oranının ise %10.9 olduğu dile getirildi. Avrupa kıtasında 26.5 milyon, AB ülkelerinde ise 19.2 milyon kişinin işsiz durumda olduğunu, üye ülkelerin işsizlik oranları arasındaki farkın ciddi

Çelik Dergisi 128. Sayı Eylül 2021

Çelik Dergisi 128. Sayı Eylül 2021
Eylül - 2021