AB Çelik Eylem Planı, Avrupalı Üreticilerin Hurda Tedarik Güvenliğini Temin Edecek

Avrupa Komisyonu, 11 Haziran 2013 tarihinde, Avrupa çelik endüstrisine günümüzün zorluklarını aşmasında yardımcı olacak; inovasyonu teşvik ederek, büyümeyi sağlayarak ve istihdam oluşturarak sektörün gelecekte rekabet gücü yüksek bir endüstri olmasını sağlayacak temeli atacak Çelik Sektörü Eylem Planı’nı açıkladı. AB Komisyonu, Eylem planı ile, hem AB içerisinde, hem de dışında AB menşeli çelik tüketiminin desteklenmesini öngörüyor.

Çelik Dergisi 128. Sayı Eylül 2021

Çelik Dergisi 128. Sayı Eylül 2021
Eylül - 2021