Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Basın Bülteni Tarih: 05 June 2024

0 Paylaşımlar

30 Mayıs 2024

 ÇELİK ÜRETİMİ

2024 yılının Nisan ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına göre %4,4 artışla 2,8 milyon tona yükseldi.

Yılın ilk 4 ayında ise üretim %22,1 oranında artışla, 12,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

ÇELİK TÜKETİMİ

Nihai mamul tüketimi Nisan ayında %14 oranında azalış göstererek, 3 milyon ton seviyesine gerilerken, Ocak-Nisan döneminde 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %2,5 artışla 12,8 milyon ton seviyesine ulaştı.

DIŞ TİCARET

 İhracat

Nisan ayında çelik ürünleri ihracatı, miktar yönünden %64,6 oranında artışla 1,0 milyon ton, değer yönünden ise %36,4 artışla 769,5 milyon dolar oldu.

Ocak-Nisan döneminde, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla ihracat, miktar itibariyle %49,4  artışla, 4,2 milyon ton, değer itibariyle %26,7 artışla, 3,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İthalat

2024 yılının Nisan ayında ithalat, 2023 yılının aynı ayına göre, miktar yönünden %12,4 azalışla 1,5 milyon ton, değer yönünden ise, %18,5 azalışla 1,2 milyar olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla ithalat, miktar itibariyle %5,9 azalışla 5,5 milyon ton, değer itibariyle %12,9 azalışla 4,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış Ticaret Dengesi

2023 yılının Ocak-Nisan döneminde 49,7 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde  %72,4 seviyesine yükseldi.

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan 2024 yılı Nisan ayı verilerine göre, dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla, %5 azalışla, 155,7 milyon tona geriledi. Yılın ilk 4 ayında ise dünya çelik üretimi %0,9 azalışla 625,4 milyon ton olarak gerçekleşti.

Yılın ilk dört ayında Çin’in ham çelik üretimi, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla  %3 oranında azalışla, 343,7 milyon tona gerilerken, ikinci sırada yer alan Hindistan’ın ham çelik üretimi %8,5 artışla 49,5 milyon ton, Japonya’nın ham çelik üretimi ise %1,2 oranında azalışla 28,5 milyon ton oldu.

DEĞERLENDİRME

Nisan ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi %4,4 oranında artışla 2,8 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. 2023 yılının ikinci yarısında artan kapasiteler ve özellikle Avrupa ülkelerinden artan talebin desteği ile yılın başından bu yana üretimde artış yaşansa da, Mart ve Nisan aylarında üretimin sırasıyla %18 ve %4,4 artması, üretimdeki artışın hız kestiğini ortaya koydu. Türkiye’nin ham çelik üretimi Ocak-Nisan döneminde %22,1 oranında artışla 12,3 milyon tona ulaşmış olsa da, Nisan ayı üretiminin 2,8 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiş olması rahatsızlık yarattı.

Nisan ayında tüketimde %25 oranında düşüş gözlendi. Söz konusu düşüşte, 2023 yılında meydana gelen deprem sonrasında uzun mamul tüketiminde gözlenen yüksek oranlı artışlar nedeniyle yaşanan baz etkisinin ortadan kalkması etkili oldu.

Ocak-Nisan döneminde ihracat %49,4 oranında artış gösterdi. Yassı ürünlerde %84,4 oranında artış yaşanması, yüksek katma değerli ürün ihracatının artırılması adına olumlu bir gelişme olarak ön plana çıktı. Yılın ilk iki ayında da düşük oranlı da olsa artan ithalatın, Mart ayından itibaren azalma eğilimine girmesi ile birlikte toplam çelik ürünleri ithalatı % 5,9 oranında düşüş gösterdi. Ancak dampingli ve devlet destekli ithalatın yoğun olarak gerçekleştirildiği Uzak/Doğu ve Güney Asya bölgelerinden gerçekleştirilen ithalat %37 oranında artışla 2,8 milyon ton seviyesine yükseldi.

Bu sebeple, ihracattaki ve üretimdeki artışın sürdürülebilir kılınmasını ve ihracatın ithalatı karşılama oranının, eski seviyelerine çıkabilmesini teminen, başta Çin ve Uzakdoğu ülkeleri için olmak üzere, ABD’nin ve AB’nin uyguladığı tedbirlerin benzerlerinin, ülkemiz tarafından da acilen alınması hayati önem taşımaktadır.

Twitter
LinkedIn