İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE ve ULAŞIM SAN.A.Ş. Tarih: 28 November 2016

0 Paylaşımlar

Merkez/(Head Office)
Mahmutbey Mah. Dilmenler Cad. No:20 , 34218   Mahmutbey– Bağcılar-İSTANBUL
Tel: +90(212) 604 04 04 (pbx)
Fax: +90(212) 550 20 24 – 651 97 89

Fabrika/(Plant)
Değirmencik Köyü, Köyaltı Mevkii, 17200 Biga – ÇANAKKALE
Tel: +90(286) 395 10 10 (pbx)
Fax: +90(286) 364 58 76
Telex: 28735 icds tr
Web: www.icdas.com.tr
E-posta: icdas@icdas.com.tr

KURULUŞ TARİHİ: 1970

İŞLETMEYE GEÇİŞ TARİHİ
Çelikhane: 1970
Haddehane – 1: 1989
Haddehane – 2: 1994

PERSONEL SAYISI
Çelikhane: 1137
Haddehane: 811
Diğer: 4097
Toplam: 6045
Mavi Yakalı: 5322
Beyaz Yakalı: 723

ÜRÜN ÇEŞİT ve STANDARTLARI
Vasıflı çelik ve betonarme çeliği (kütük, düz ve nervürlü çelik çubuk ve filmaşin), Geri dönüşüm ile kazanılan elektrik enerjisi, İnşaat sektörü için yapay agrega, beton güçlendirme katkı maddeleri, Demir ve Çimento sektörü için FeO, yapay gübre ve kozmetik sanayisine ZnO üretim ve satışı. ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO18001: 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 50001 2011 Enerji Yönetim Sistemi, TS EN ISO IEC 17025 Laboratuvar Yönetim Sistemi Cares BS 8902:2009 Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi, , TS EN ISO 14064-1:2007 Sera Gazı Emisyon Doğrulama Standardı CARES Nükleer Uygulamalar ve Mega Projeler için Üretim Uygunluk, CARES BRE BES 6001 İnşaat Ürünleri İçin Sorumlu Kaynak SağlamaTS 706 EN 12620:2003+A1:2009, , TS EN 450-1:2006,   TS EN 206/TS 13515, EN 13043:2004 EN 13242+A1:2007, ABD-ASTM, İngiltere-BS, Fransa-NF, İsrail-SI, Türkiye-TS, Almanya-DIN, Hollanda-BRL, Güney Kore-KS, İspanya-UNE, Romanya- SR-ST, Japonya-JIS, Kosta Rika-INTE, Brezilya-NBR, Bulgaristan-BDS, Kolombiya-NTC, Malezya-MS, Arjantin-IRAM-IAS, Şili-NCh, Kanada-CSA, Singapur-SS, İtalya-UNI, Rusya- GOST-GOSTROY ve Sismik Standartlar

ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
Elektronik  Ark Ocakları, Pota Metalurjisi , Sürekli Döküm Makinaları ve Kontinu Haddehaneler, Enerji Geri Dönüşüm Tesisleri

ESTABLISHMENT: 1970

DATE of START – UP
Steel Making Plant: 1970
Rolling Mill-1: 1989
Rolling Mill-2: 1994

NUMBER of EMPLOYEES
Melt Shops: 1137
Rolling Mills: 811
Others: 4097
Total: 6045
Blue Collars: 5322
White Collars:723

PRODUCT RANGE and STANDARTS
Production and sales of industrial steel, hot rolled steel bar for the reinforcement of concrete (manufacturing of billets, plain and deformed steel bar, debar in coil & wire rod), Power generation via waste recovery, Slag aggregates for of all civil engineering applications, Cement Additives for strengthening, FeO for Iron and Cement Industries, Zinc Oxide used in cosmetic products, pharmaceuticals, chemicals and fertilizer.
ISO 9001: 2015 Quality Management System, ISO 14001: 2015 Environment Mannagement System ,ISO 18001: 2007 Occupational Health and Safety Management System,ISO 50001 2011 Energy Management System, ISO 17025 Laboratory Management System, BS 8902:2009 Sustainability Management System,  ISO 14064-1 :2007 GHG Emissions Management Certified with product standards,Cares Nuclear applications and other mega projects, Cares BRE BES 6001 Responsible sourcing of construction products. TS 706 EN 12620:2003+A1:2009 Aggregates for concrete ,TS EN 450-1:2006 Fly ash for concrete, , TS EN 206/TS 13515, EN 13043:2004 EN 13242+A1:2007 USA-ASTM,England-BS;France-NF,Israel-SI,Turkey-TS,Germany-DIN;Netherland-BRL,South Korea-KS, Spain-UNE, Romania-SR-ST, Japan-JIS, Costa Rica-INTE, Brasil-NBR,Bulgaria-BDS;Colombia-NTC,Malaysia-MS;Argentina-IRAM-IAS,Chile-NCH,Canada-CSA;Singapore-SS;Italy-UNI;Russia-GOST-GOSTROY and Seismic standards (according to EN and National Norm).

PROCESS TECHNOLOGY
Electric  Arc Furnaces, Ladle Metallurgy, Continuous Casting  Machines, Bar &Wire Rod Mills, Energy Recovery Systems

Twitter
LinkedIn