YAZICI DEMİR ÇELİK SAN. ve TURİZM TİC.A.Ş. Tarih: 28 November 2016

0 Paylaşımlar

Merkez/ (Head Office) 
Tersane Cad. No:96  Diler Han 34420  Karaköy – İSTANBUL
Tel: +90(212) 253 66 30 (16 hat/ lines)
Fax: +90(212) 250 83 32
Telex: 24181 digi tr

Fabrika/(Plant)
Organize Sanayi Bölgesi P.K. 61,  31200   Sariseki  –  İSKENDERUN
Tel: +90(326) 656 23 00 (12 hat/lines)
Fax: +90(326) 656 23 17
e-mail: yazicifab@dilerhld.com
Web : http://www.dilerhld.com

KURULUŞ TARİHİ: 1949

İŞLETMEYE GEÇİŞ TARİHİ
Çelikhane: 1994
Haddehane: 1949
Haddehane (Karabük): 1951

PERSONEL SAYISI
Çelikhane: 227
Haddehane: 139
Diğer: 69
Toplam: 435
Mavi Yakalı: 273
Beyaz Yakalı: 162

 ÜRÜN ÇEŞİT ve STANDARTLARI
100×100 mm’den 140×140 mm’ye kadar çelik kütükler, 8 mm’den 50 mm’ye kadar düz ve nervürlü inşaat çelikleri.
ISO 9002 Kalite Güvence Sistemine uygun olarak TS, DIN, ASTM, JIS, AFNOR, BS  ve diğer dünya standartlarında üretim.

ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
1 adet 78 MVA ABB DC EAO, 12 MVA Pota Ocağı 6 yollu Sürekli Döküm Makinası

ESTABLISHMENT: 1949

DATE of START – UP
Steel Making Plant: 1994
Rolling Mill: 1949
Rolling Mill (Karabük): 1951

NUMBER of EMPLOYEES
Steel Making Plant: 227
Rolling Mill: 139
Others: 69
Total: 435
Blue Collars: 273
White Collars: 162

PRODUCT RANGE and STANDARTS
Steel billets ranging from 100×100 mm to 140×140 mm, round and deformed bars ranging from 8 mm to 50 mm.
Production in TS, DIN, ASTM, JIS, AFNOR, BS and other world standarts in accordance with ISO 9002 Quality Assurance System.

PROCESS TECHNOLOGY
One 78 MVA ABB DC EAF, 12 MVA Ladle Furnace, 6 strands Continuous Casting Machine.

Twitter
LinkedIn