Türkiye’nin Çelik İhracatı Mart Ayında Miktar Bazında Hafifçe Düşüşe İşaret Etti Tarih: 24 November 2016

Çelik İhracatçıları Birliği ile Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği verilerinden yapılan hesaplamaya göre, Mart ayında Türkiye’nin çelik ihracatı önceki yılın aynı ayına kıyasla miktar bakımından % 0.2 düşüşle 1.57 milyon ton seviyesinde kalırken, fiyatlardaki değişimlerin etkisiyle, değer bakımından % 17.3 gibi dikkat çekici bir düşüşle 1.09 milyar dolara geriledi.

Türkiye’nin toplam ihracatından % 9.7 oranında pay alan çelik sektörü, Mart ayında otomotiv ve konfeksiyonun ardından, sanayi sektörleri arasında Türkiye’nin üçüncü en büyük sektörü oldu.

Mart ayında Türkiye’nin kütük ihracatı önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 20.6 düşüşle 36 bin tona gerilerken, slab ihracatı neredeyse yapılmadı. Söz konusu dönemde yassı sıcak ihracatı % 0.6 düşüşle 162 bin tona, profil ihracatı % 10 düşüşle 157 bin tona, boru ihracatı da % 1.6 düşüşle 169 bin tona gerilerken, yassı soğuk ihracatı % 2.6 artışla 6 bin tona, filmaşin ihracatı % 2.3 artışla 74 bin tona, inşaat demiri ihracatı % 6.7 artışla 719 bin tona ulaştı.

Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin toplam çelik ihracatı önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından % 8.7 düşüşle 4.31 milyon tona, değer bakımından da % 20 düşüşle 3.11 milyar dolara geriledi. Yılın ilk 3 ayında Türkiye’nin toplam ihracatının % 8.7’sini temsil eden çelik endüstrisi, en fazla ihracat yapan üçüncü sanayi sektörü oldu.

Yılın ilk 3 ayında Türkiye’nin kütük ihracatı yıllık bazda % 50.4 düşüşle 109 bin tona gerilerken, % 18.7 düşüşle 334 bin ton yassı sıcak, % 13.8 düşüşle 78 bin ton yassı kaplama, % 21.9 düşüşle 206 bin ton filmaşin, % 15 düşüşle 410 bin ton profil ve % 3.8 düşüşle 450 bin ton boru ihracatı yapıldı. İnşaat demiri ihracatı ise, % 0.9 artışla 2.06 milyon tona ulaştı.