Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Basın Bülteni Tarih: 02 March 2021

2 Mart 2021

ÇELİK ÜRETİMİ

Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2021 yılının Ocak ayında, 2020 yılının aynı ayına göre %12,7 oranında artışla 3,4 milyon ton oldu.

2020 yılında 35,8 milyon ton üretim gerçekleştirerek dünyanın 7. Avrupa’nın ise en büyük çelik üreticisi olan Türkiye, 2021 yılı ocak ayında da bu konumunu muhafaza etti.

ÇELİK TÜKETİMİ

2021 yılının Ocak ayında nihai mamul tüketimi, bir önceki yılın Ocak ayına kıyasla %15,1 oranında artış ile 3,1 milyon ton oldu. Uzun ürün tüketimi %32,9 yassı ürün tüketimi %2,2 oranında artış gösterdi.

DIŞ TİCARET

İhracat

Çelik ürünleri ihracatı, Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla, miktarda %15,5 azalış ile 1,3 milyon ton, değerde ise %1 azalışla 749 milyon dolar oldu.

İthalat

Uluslararası piyasadaki hızlı talep artışının yol açtığı ürün yetersizliği ve çelik üreticilerimizin önceliği iç piyasaya vermeleri sebebiyle, Ocak ayı ithalatı, 2020 yılının aynı ayına göre, miktar yönünden %14,3 azalış ile 1,2 milyon ton, değerde %12,2 artışla 872 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış Ticaret Dengesi

2021 yılı Ocak ayında çelik ürünlerinde ihracatın ithalatı karşılama oranında düşüş yaşandı. 2020 yılının Ocak ayında % 97,3 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2021 yılı Ocak ayında % 85,9 seviyesine geriledi.

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan 2021 yılı Ocak ayı verilerine göre, dünya ham çelik üretimi, 2020 yılının aynı ayına kıyasla, % 4,8 artış kaydederek 163 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

2021 yılının Ocak ayında, Çin’in ham çelik üretimi, 2020 yılının aynı ayına kıyasla %6,8 oranında artışla 90,2 milyon tona yükselirken, ikinci sırada yer alan Hindistan’ın ham çelik üretimi %7,6 artışla 10 milyon ton, üçüncü sırada bulunan Japonya’nın ham çelik üretimi ise %3,9 oranında azalışla 7,9 milyon ton olarak gerçekleşti.

DEĞERLENDİRME

2020 yılının haziran ayından itibaren artış trendine girmiş olan ham çelik üretimimiz, Ocak ayında da artış eğilimini sürdürmüş ve %12,7 artış oranıyla 3.4 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirilmiştir. Ham çelik üretiminde bu eğilimin devam etmesi halinde, yıl sonu itibariyle 38 milyon ton üretim seviyesinin aşılması imkân dâhilinde görülmektedir.

Bununla beraber, dış piyasalarda karşılaşılan korunma tedbirleri ve Çinin dünya çelik piyasalarına dönmesine yönelik işaretler, 2021 yılında ihracatımızın önündeki engellerin artarak devam etmekte olduğunu göstermektedir. Bu meyanda, en büyük ihraç pazarımız olan AB’ne ihracatımızdaki düşüş devam etmektedir. 2020 yılında %40 civarında düşüş kaydeden AB’ne ihracatımız, Ocak ayında da %36,6 oranında düşmüştür. AB komisyonunun temmuz ayında sona erecek olan koruma uygulamasının devam ettirilmesine yönelik soruşturma başlatması, AB’nin korumacı yaklaşımlarını sürdürebileceği yönündeki endişelerimizi kuvvetlendirmektedir. AB’nin çelik ihracatımızı engellemeye yönelik kararlarının hiçbir haklı gerekçesi bulunmamaktadır. Aramızdaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ihlali anlamına gelen bu haksız uygulamalara aynen mukabele edilmesine ve yurtiçi piyasadaki ithalat eğiliminin kontrol altına alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Ocak ayında 11.4 baz puan gerileme ile %85.9 seviyesine inmiş bulunan ihracatın ithalatı karşılama oranının tekrar %100’ün üzerine çıkarılabilmesi için, korumacı uygulamalar nedeniyle ihracatımızın arttırılamıyor olması sebebiyle, ithalatı azaltıcı tedbirler alınarak, yurtiçi çelik tüketiminin yerli tedarike yönlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Twitter
LinkedIn