Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Basın Bülteni
Haziran 2021 Tarih: 28 July 2021

31 Mayıs 2021

ÇELİK ÜRETİMİ

Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2021 yılının Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %46,6 oranında artışla 3,3 milyon ton oldu.

Ocak-Nisan döneminde ise ham çelik üretimi %16,9 artışla 13,1 milyon ton seviyesine yükseldi.

ÇELİK TÜKETİMİ

2021 yılının Nisan ayında, nihai mamul tüketimi, 2020 yılının aynı ayına kıyasla %111,5 artışla 3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Nisan dönemi itibariyle tüketim %30,8 artışla 12 milyon ton seviyesine yükseldi.

Nisan ayında üretim ve tüketimde gözlenen yüksek oranlı artışlar, 2020 yılı Nisan ayındaki yüksek oranlı düşüşlerin yol açtığı baz etkisinden kaynaklandı.

DIŞ TİCARET

İhracat

Çelik ürünleri ihracatı Nisan ayı verilerine göre, miktarda %35,4 oranında artışla 1,6 milyon ton, değerde %91,4 artışla 1,2 milyar dolar oldu.

Ocak-Nisan döneminde ise 2020 yılının aynı dönemine kıyasla ihracat, miktar itibariyle %10,1 artışla 5,8 milyon ton, değer itibariyle %43,3 artışla 3,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İthalat

Nisan ayı ithalatı, 2020 yılının aynı ayına göre, miktar yönünden %200,8 artışla 1,6 milyon ton, değer itibariyle %234,6 artışla 1,3 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Ocak-Nisan döneminde ise 2020 yılının aynı dönemine kıyasla ithalat, miktar itibariyle %40,5 artışla 5,5 milyon ton, değer itibariyle %73 artışla 4,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış Ticaret Dengesi

2020 yılının ilk 4 ayında %112 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde %92,9 seviyesine geriledi.

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan 2021 yılı Nisan ayı verilerine göre, dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla, %23,3 artışla 169,5 milyon tona, yılın ilk 4 ayında ise %13,7 oranında artışla 663 milyon tona ulaştı.

Yılın ilk 4 ayı itibariyle, Çin’in ham çelik üretimi, 2020 yılının aynı dönemine kıyasla  %15,8 oranında artışla 375 milyon tona yükselir iken, ikinci sırada yer alan Hindistan’ın ham çelik üretimi %26,9, artışla 38,3 milyon ton, Japonya’nın üretimi ise %2,7 oranında artışla 31,5 milyon ton olarak gerçekleşti.

DEĞERLENDİRME

2020 yılının Nisan ve Mayıs ayları, pandeminin etkilerinin en fazla hissedildiği dönem olmuş, ham çelik üretimi aylık ortalama %26 oranında azalmıştı. 2021 yılının ilk çeyreğinde üretim %9,5 oranında artarken, baz etkisi sebebiyle Nisan ayında üretim %46,6 seviyesinde yükselmiştir. 2021 yılının ilk 3 ayı ile karşılaştırıldığında, 3,3 milyon ton üretim ile son aylardaki istikrar korunmuştur.

Üretimdeki %46’lık artış, dünya çelik sektöründeki ortalama üretim artış oranının 2 misli, Çin’in çelik üretimindeki artış oranının ise 3 misli seviyesindedir.

Üretim %46,6 oranında artarken, ihracattaki artışın %35,4 seviyesinde kalması, ağırlığın iç piyasaya verildiğini göstermektedir. Ancak buna rağmen, pandemi dönemindeki ertelenmiş ihtiyaçlar sebebiyle, 2020 yılı Nisan ayında tüketimin %43,9 oranında gerilemiş bulunması, son 3 yıldır baskı altında bulunan talebin serbest kalması ve fiyatlardaki belirsizliğin etkisiyle stok artış eğilimlerinin hız kazanması sonrasında, tüketimdeki artışın %111,5 seviyesine ulaşması, bazı ürünlerde sıkıntı ile karşılaşılmasına yol açmış, bu durum ithalâtta olağanüstü artışa sebep olmuştur.

Benzer durumun kısmen yumuşayarak Mayıs ayında da devam etmesi ve Haziran ayından itibaren, piyasalarda makûl dengelerin oluşacağı bir sürece girilmesi beklenmektedir. Söz konusu dengelerin daha hızlı oluşturulmasını teminen, çelik sektörünün kapasite artırımına yönelik çalışmaların önündeki bürokratik engellerin kaldırılması ve sektörün tekrar net ihracatçı pozisyonuna geçmesini mümkün kılacak tedbirlerin alınması, önem taşımaktadır.  

Yazar:editorcelik

Twitter
LinkedIn