Technical Instructions

Demir Çelik Sektöründe Enerji Verimliliği Çalışmaları

Enerji talebinde ve maliyetlerdeki artış, enerjide dışa bağımlılığımız, rekabet koşulları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de var olan enerji kaynaklarının etkin kullanımını zorunlu kılmakta, bu nedenle de sanayide enerji verimliliği çalışmaları ön plana çıkmaktadır. Çelik endüstrisi, dünyada en fazla enerji tüketen sektörler arasında yer almaktadır.  Enerjiyi yoğun kullanan demir çelik sektörünün, Türkiye’nin toplam enerji tüketimi

Depreme Dayanıklı Binalar İçin Tasarlanan Donatı Çeliklerinin Özellikleri

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde, son 20 yılda meydana gelen depremlerde yıkılan binaların büyük bölümünde; Projeden sapmalar olduğu, Zemin etüdünün gereğince yapılmadığı, Deprem yönetmeliğine uygun olmayan düşük kalitede beton ve demir kullanıldığı, Kullanılan çelik miktarının yetersiz olduğu ve uygun ebatlarda kullanılmadığı, Kolonlarda nervürlü demir kullanılması gerekirken, düz yüzeyli yuvarlak inşaat demiri kullanıldığı, Demir işçiliğinin zayıf

DEMİR ÇELİK & ÇEVRESEL FAALİYETLER

Hammadde ve enerji kullanımı ile atık üretimi yoğun bir sektör olan demir çelik sektörümüzde, sürdürülebilir çelik üretimi için, gerekli tüm önlemlerin alınarak, enerji tasarrufu çalışmalarının yapılması ve çevresel etkilerin asgariye indirilmesi büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde, ham çelik üretiminin % 75’inin gerçekleştirildiği ve hurdanın % 100’ünün geri dönüştürüldüğü elektrik ark ocaklı tesisleri işletmelerde en önemli emisyon

DEMİR ÇELİK CÜRUF RAPORU

TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU Türkiye genelinde, demir çelik tesisleri, Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz olmak üzere, 4 ana bölgede toplanmıştır. 2014 yılında, çelik sektörünün 50.2 milyon ton olan ham çelik kapasitesinin dağılımı incelendiğinde, 15. 8 milyon ton ham çelik kapasitesi ile, Akdeniz bölgesini, 14.5 milyon ton ile, Marmara bölgesinin, 11.3 milyon

Twitter
LinkedIn