Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Basın Bülteni Tarih: 03 August 2021

3 Ağustos 2021

ÇELİK ÜRETİMİ

Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2021 yılının Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,9 oranında artışla 3,4 milyon ton oldu.

Ocak-Haziran döneminde ise Türkiye, 2020 yılının aynı dönemine göre %20,6 artışla 19,7 milyon ton ham çelik üretimi ile dünya ham çelik üretiminde 8. sırada yer aldı.

ÇELİK TÜKETİMİ

2021 yılının Haziran ayında nihai mamul tüketimi geçen yılın ayına kıyasla %1,5 oranında artışla 2,5 milyon ton oldu.

2020 yılının ilk altı ayında 13,4 milyon ton nihai mamul tüketilirken, 2021 yılının aynı dönemine göre %29,4 oranında artışla 17,4 milyon ton çelik tüketimi gerçekleşti.

DIŞ TİCARET

İhracat

Çelik ürünleri ihracatı, Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla, miktarda %17,8 artışla 1,8 milyon ton, değerde ise %94,7 artışla 1,4 milyar dolar oldu.

2021 yılının ilk altı ayında ihracat, 2020 yılının aynı dönemine göre miktarda %17,1 artışla 9,2 milyon ton, değerde ise %64,9 artışla 6,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İthalat

Haziran ayında miktarda % 12,9 oranında azalışla 1,2 milyon ton, değerde ise %49,9 artışla 1,1 milyar dolar olan ithalat, altı aylık dönemde, miktarda %35,3 artışla 8,2 milyon ton, değerde % 80,2 artışla 6,6 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Dış Ticaret Dengesi

2020 yılının ilk yarısında %110,1 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2021 yılının aynı döneminde %100,8’e geriledi.

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan 2021 yılı Haziran ayı verilerine göre, dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla, %11,6 artışla 167,9 milyon ton oldu.

Ocak-Haziran döneminde ise, dünya ham çelik üretimi, 2020 yılının aynı dönemine kıyasla, % 14,4 artış kaydederek 1 milyar tona ulaştı.

2021 yılının Ocak-Haziran döneminde, Çin’in ham çelik üretimi 2020 yılının aynı dönemine kıyasla, %11,8 oranında artışla 563,3 milyon tona yükselirken, ikinci sırada yer alan Hindistan’ın ham çelik üretimi %31,3 artışla 57,9 milyon ton, üçüncü sırada bulunan Japonya’nın ham çelik üretimi ise %13,8 oranında artışla 48 milyon ton olarak gerçekleşti.

DEĞERLENDİRME

Türk çelik sektörü 2021 yılının ilk altı ayını üretim ve ihracatta ciddi artışla tamamladı. Ancak buna rağmen ihracattaki artış ithalattaki artışın gerisinde kaldı. Yılın ilk altı ayında ithalattaki değer artışı %80,2 seviyesine ulaşırken, ihracatın değer artışı yaklaşık 15 puan daha düşük olarak %64,9 seviyesinde kaldı. 2020 yılında pandeminin etkisiyle gerileyen çelik tüketiminde 2021 yılının ilk yarısında gerçekleşen %14,4 oranındaki artış, küresel piyasalarda çelik ürünleri fiyatlarında da ciddi artışlara yol açtı. Ancak yılın ilk yarısı, baz etkisi sebebiyle, üretim, tüketim, ihracat ve ithalat değerlerindeki dalgalanmaların önemli ölçüde geride kaldığı bir dönem oldu. Çelik ithalatındaki yüksek oranlı artış, ihracatın ithalatı karşılama oranını düşürdü. Buna göre 2020 yılında %110,1 olan karşılama oranı %100,8 seviyesine geriledi.

İkinci yarı itibariyle üretim, tüketim ve dış ticaret dengelerinin kademeli bir şekilde oturmaya başlayacağı, yeni kapasitelerin devreye girmesiyle, yassı ürünlerde üretim fazlasının oluşacağı ve bu durumun yalnızca ihracat açısından değil, ithal ikamesi açısından da ilave imkânlar sağlayacağı, yıl sonu itibariyle çelik sektörümüzün, Türkiye’nin cari işlemler açığının kapatılmasına olan katkısının artış göstereceği değerlendirilmektedir.

Bu artışın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için, AB ve ABD başta olmak üzere, pek çok ülke tarafından uygulamaya aktarılan koruma tedbirleri ve diğer ticaret politikası önlemleri için, karşı tedbir alınması önem taşımaktadır.

Twitter
LinkedIn