Ocak-Kasım Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi % 10.4 Azaldı Tarih: 17 Aralık 2019

Türkiye’nin ham çelik üretimi, Kasım ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %8.1 azalışla, Ekim ayına kıyasla ise, % 7.4 oranında artışla 2.88 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Kasım ayında elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla % 11, entegre tesislerin üretimleri % 1.7 düştü.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)
  2018-11 ay 2019-11 ay % değişim 19/18
Kütük 22.885 19.071 -16.7
Slab 11.541 11.787 2.1
TOPLAM 34.425 30.857 -10.4
EO 23.918 20.903 -12.6
BOF 10.507 9.955 -5.3

Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi, Ocak-Kasım döneminde % 10.4 oranında düşüşle, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 34.4 milyon tondan 30.9 milyon tona geriledi. Elektrik ark ocaklı tesisler % 12.6 oranında düşüşle 20.9 milyon ton; entegre tesisler ise, % 5.3 oranında düşüşle 10 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Türkiye’nin kütük üretimi % 16.7 oranında düşüşle, 19.1 milyon tona gerilerken, slab üretimi, % 2.1 artışla, 11.8 milyon tona yükseldi.