Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Basın Bülteni Tarih: 06 Ocak 2020

6 Ocak 2020

ÇELİK ÜRETİMİ

Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2019 yılının Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,1 oranında azalışla 2.9 milyon ton, Ocak-Kasım döneminde ise %10,4 oranında azalışla 30.9 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

ÇELİK TÜKETİMİ

Nihai mamul çelik tüketimi Kasım ayında, 2018 yılının aynı ayına kıyasla %49,7 artışla 2.4 milyon ton, yılın ilk 11 ayı itibariyle %17,6 azalışla, 23,9 milyon ton oldu.

DIŞ TİCARET

İhracat

Kasım ayı verilerine göre çelik ürünleri ihracatı, miktar yönünden  %33,7 oranında azalışla 1.6 milyon ton, değer yönünden ise %35,1 azalışla 1.2 milyar dolar oldu.

Ocak-Kasım döneminde, 2018 yılının aynı dönemine kıyasla ihracat, miktar itibariyle %1,3 artışla 20.1 milyon ton, değer itibariyle %8 azalışla 14.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İthalat

Kasım ayı ithalatı, 2018 yılının aynı ayına göre, miktar yönünden %12,9 artışla 1 milyon ton, değer yönünden ise, %3,5 artışla 868 milyon dolar seviyesinde kaldı.

2019 yılının ilk 11 ayında ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre, miktar yönünden %18,8 azalışla 11.2 milyon ton, değer yönünden %23,3 azalışla 9.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış Ticaret Dengesi

2018 yılının ilk 11 ayında %133 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde %159 seviyesine yükseldi.

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan 2019 yılı Kasım ayı verilerine göre, dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla, %1 azalışla 147.8 milyon ton, yılın ilk 11 ayında ise %2,7 artışla, 1.7 milyar ton seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk 11 ayı itibariyle, Çin’in ham çelik üretimi, 2018 yılının aynı dönemine kıyasla  %7 oranında artışla 904 milyon tona yükselir iken, ikinci sırada yer alan Hindistan’ın ham çelik üretimi %2 artışla 102 milyon ton olarak geçekleşti.

En fazla ham çelik üreten ilk 15 ülke arasında Vietnam, Ocak-Kasım döneminde %46,3 oranıyla en yüksek üretim artışı sağlayan ülke olurken, Türkiye %10,4 ile ilk 15 ülke arasında, ham çelik üretimi en fazla düşüş gösteren ülke oldu.

DEĞERLENDİRME

Nihai mamul tüketiminin, Ekim ve Kasım aylarında sırasıyla %34,4 ve %49,7 oranlarında artış göstermesi, 2020 yılı için olumlu bir işaret olarak değerlendirilmektedir. Ancak, tüketim artarken, ihracatın azalması ve ithalatın yurtiçi tüketimdeki payının artmaya devam etmesi sebebiyle, tüketim artışı üretimimize yansımamıştır.

Küresel çelik piyasalarında karşılaşılan korumacılık önlemlerinin Türkiye’nin çelik ihracatını yoğun bir şekilde baskıladığı bir dönemde ithalatın artması, Ülkemiz iç piyasasının yeterince korunmadığı değerlendirmesini gündeme getirmiştir. İthalattaki artışın kontrol altına alınamaması halinde, 2020 yılında çelik üretimimizde beklenen artışın, 2019 yılı kayıplarını dengeleyecek seviyenin bile altında kalmasından endişe duyulmaktadır.