DEMİR ÇELİK CÜRUF RAPORU Tarih: 01 December 2016

  1. TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU

Türkiye genelinde, demir çelik tesisleri, Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz olmak üzere, 4 ana bölgede toplanmıştır. 2014 yılında, çelik sektörünün 50.2 milyon ton olan ham çelik kapasitesinin dağılımı incelendiğinde, 15. 8 milyon ton ham çelik kapasitesi ile, Akdeniz bölgesini, 14.5 milyon ton ile, Marmara bölgesinin, 11.3 milyon ton kapasite ile, Ege Bölgesinin, 8.6 milyon ton ile, Karadeniz bölgesinin izlediği görülmektedir.  2014 yılı itibariyle, 34 milyon ton ham çelik üretiminin gerçekleştiği Türk çelik sektörü, Dünyada, 8. ve Avrupa’da 2. sırada bulunmaktadır.
map
Şekil 1.1: Türkiye Çelik Haritası

Tümünü görmek için tıklayınız

Twitter
LinkedIn