Forecasts

Turkish steel industry started 2016 by struggling to survive under the problems accumulated since 2012. The fast recovery in steel prices during the first quarter of 2016, revived the expectations of the industry for the remaining part of the year. However, the realization of the positive expectations depend on eliminating surplus capacity and its negative

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİNDE ÇELİK SEKTÖRÜ DE GÜNDEMDE OLMALI

Son dönemde Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yaşanmakta olan gerilim, Avrupa Parlamentosu’nun müzakerelerin dondurulması kararını alması noktasına kadar ulaşmış bulunuyor. Büyük ümitlerle başlayan ve kısa süre içerisinde sonuçlanması beklenen AB’ye üyeliğimize ilişkin müzakere sürecinin, aradan geçen süre içerisinde ciddi bir ivme kazanamamış olmasının, bugün yaşanan anlaşmazlıkların temelinde yatan en önemli sorunlar arasında yer aldığı değerlendiriliyor.

Yurtiçi Çelik Tüketimindeki Daralma, Tedbir İhtiyacına Aciliyet Kazandırıyor

Türkiye’nin çelik üretimindeki toparlanma devam ediyor. 2012-2015 döneminde düşüş gösteren Türkiye’nin ham çelik üretiminin, bu yılın Ocak-Eylül döneminde % 4.1 ile yeniden büyüme eğilimine girdiği gözleniyor. Üretimde yaşanan 1 milyon tonluk artışın tamamı slab üretiminden kaynaklanırken; kütük üretimi, geçen yıl ile aynı seviyede kalmış bulunuyor. Yöntemler itibariyle ise, üretimdeki artışın % 84’ünün elektrik ark ocaklı

YURTİÇİ ÇELİK TÜKETİMİNDEKİ GERİLEME ENDİŞEYE YOL AÇIYOR

Türkiye’nin çelik üretimindeki toparlanma devam ediyor. 2012-2015 döneminde düşüş gösteren Türkiye’nin ham çelik üretiminin, bu yılın Ocak-Eylül döneminde % 4.1 ile yeniden büyüme eğilimine girdiği gözleniyor. Üretimde yaşanan 1 milyon tonluk artışın tamamı slab üretiminden kaynaklanırken; kütük üretimi, geçen yıl ile aynı seviyede kalmış bulunuyor. Yöntemler itibariyle ise, üretimdeki artışın % 84’ünün elektrik ark ocaklı

Twitter
LinkedIn