Ocak-Şubat Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi % 12.7 Arttı Tarih: 03 April 2020

Türkiye’nin ham çelik üretimi, Şubat ayında 2019 yılının aynı ayına kıyasla %8.2 oranında artışla, 2 milyon 851 bin ton seviyesinde gerçekleşti. Üretim Ocak ayına kıyasla ise, % 5.4 oranında azaldı. Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi, 2019 yılının Şubat ayına kıyasla, % 11.1 entegre tesislerin üretimleri ise % 2.6 oranında arttı.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)
 2019-2 ay2020-2ay% değişim
(20/19)
Kütük3.1763.72517.3
Slab2.0272.1395.5
TOPLAM5.2035.86512.7
EO3.3333.93218
BOF1.8701.9333.4

2020 yılının Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi %12.7 artışla, 2019 yılının aynı dönemindeki 5.2 milyon tondan 5.9 milyon tona yükseldi. Yılın ilk iki aylık döneminde, elektrik ark ocaklı tesisler % 18 oranında artışla 3.9 milyon ton; entegre tesisler ise, % 3.4 yükselişle 1.9 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin kütük üretimi % 17.3 artışla, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 3.2 milyon tondan 3.7 milyon tona yükselirken, slab üretimi, % 5.5 artışla 2 milyon tondan 2.1 milyon ton seviyesine çıktı.

Twitter
LinkedIn