Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Basın Bülteni Tarih: 01 July 2020

                                                                                                             1 Temmuz 2020

ÇELİK ÜRETİMİ

Türkiye’nin ham çelik üretimi, Nisan ayındaki %26,2’lik düşüşün ardından, Mayıs ayında da, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,9 oranında azalışla 2.3 milyon ton oldu.

Ocak-Mayıs döneminde ise üretim %5,6 oranında düşüşle 13.5 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

ÇELİK TÜKETİMİ

2020 yılının Mayıs ayında, nihai mamul tüketimi, 2019 yılının aynı ayına kıyasla %14,1 azalışla, 1.8 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Son 2 aydaki düşüşün etkisiyle, yılın ilk çeyreğinde %42,3 olan tüketim artışı, Ocak-Mayıs dönemi itibariyle %9 seviyesinde kaldı ve 11 milyon ton olarak gerçekleşti.  

DIŞ TİCARET

İhracat

Çelik ürünleri ihracatı Mayıs ayında, miktarda %33,4 oranında azalışla 1.4 milyon ton, değerde ise %39,9 azalışla 932 milyon dolar oldu.

Ocak-Mayıs döneminde ise 2019 yılının aynı dönemine kıyasla ihracat, miktar itibariyle %18,5 azalışla 8 milyon ton, değer itibariyle %22,8 azalışla 5.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İthalat

Mayıs ayı ithalatı, 2019 yılının aynı ayına göre, miktar yönünden %15,3 azalışla 825 bin ton, değer itibariyle %22,4 azalışla 671 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde ise 2019 yılının aynı dönemine kıyasla ithalat, miktar itibariyle %1,4 artışla 5 milyon ton, değer itibariyle %8,3 azalışla 3.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış Ticaret Dengesi

2019 yılının ilk 5 ayında %174 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde %146 seviyesine geriledi.

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan 2020 yılı Mayıs ayı verilerine göre, dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla, %8,7 azalışla 149 milyon ton oldu.  Yılın ilk 5 ayında ise %5,2 azalışla, 729 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde Çin, çoğu büyük üreticiden ayrışarak ham çelik üretimini arttırdı ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla üretimi  %1,9 oranında artışla 412 milyon ton oldu. İkinci sırada yer alan Japonya’nın ham çelik üretimi %13,4 azalışla 36.6 milyon ton, üçüncü sırada bulunan Hindistan’ın ham çelik üretimi ise %24,6 oranında azalışla 35.9 milyon ton olarak gerçekleşti.

DEĞERLENDİRME

Koronavirüsün etkilerini Ülkemizde ve küresel çapta arttırdığı bu dönemde, ham çelik üretimi son 2 aydaki ortalama %26 seviyesindeki düşüş sebebiyle yılın ilk 5 ayı itibariyle %5,6 oranında geriledi.

Pandemi nedeniyle, küresel ticarette gerileme yaşanırken, söz konusu gerileme Ülkemiz çelik ithalatına aynı şekilde yansımadı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla ihracatımız %18,5 oranında geriler iken, ithalatımız miktar yönünden %1,4 oranında artış gösterdi.

Nihai mamul tüketiminde kaydedilen %9 artışa rağmen, üretimin %5,6 oranında gerilemesi, yurtiçi üretim-tüketim dengesinin kurulamamasından ve yurtiçi tüketimin ithalata yönelmesinin engellenememesinden kaynaklandı.

Son aylarda gerçekleştirilen vergi düzenlemelerine rağmen, yüksek hacimdeki ithalatın devam etmesi, başta AB olmak üzere, Serbest Ticaret Anlaşmamız bulunan ülkelerden yapılan ithalat ile dahilde işleme rejimi kapsamındaki ithalattan kaynaklanmaktadır.

25 Mayıs tarihinde, Dünya Ticaret Örgütü’ne yapılan bildirim ile AB’ye karşı uygulanacağı açıklanan vergilerin bir an önce yürürlüğü konulması, Haziran ayından itibaren artış eğilimini sürdürmesi beklenen yurtiçi çelik tüketimimizin, yurtiçi tedarik yolu ile karşılanması, Nisan ve Mayıs aylarındaki üretim kayıplarının giderilmesi ve çelik sektörümüzün cari açığa olan katkısının arttırılması açısından önem taşımaktadır.

Twitter
LinkedIn