Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Basın Bülteni Tarih: 01 September 2020

1 Eylül 2020

ÇELİK ÜRETİMİ

Türkiye’nin ham çelik üretimi, Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,5 oranında artışla 3.1 milyon ton oldu.

Ocak-Temmuz döneminde ise üretim %2,4 oranında düşüşle 19.4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

ÇELİK TÜKETİMİ

2020 yılının Temmuz ayında, nihai mamul tüketimi, 2019 yılının aynı ayına kıyasla %20,2 artışla, 2.7 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Temmuz dönemi itibariyle çelik ürünleri tüketimi %10,4 seviyesinde arttı ve 16.1 milyon ton oldu.  

DIŞ TİCARET

İhracat

Çelik ürünleri ihracatı Temmuz ayında, miktarda %1,6 oranında azalışla 1.9 milyon ton, değerde ise %8,7 azalışla 1.3 milyar dolar oldu.

Ocak-Temmuz döneminde ise 2019 yılının aynı dönemine kıyasla ihracat, miktar itibariyle %9,9 azalışla 11.8 milyon ton, değer itibariyle %15,8 azalışla 8.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İthalat

Temmuz ayı ithalatı, 2019 yılının aynı ayına göre, miktar yönünden %17,4 artışla 1.2 milyon ton, değer itibariyle %11,1 azalışla 792 milyon dolar oldu.

Ocak-Temmuz döneminde ise 2019 yılının aynı dönemine kıyasla ithalat, miktar itibariyle %11,6 artışla 7.7 milyon ton, değer itibariyle %4,1 azalışla 5.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış Ticaret Dengesi

2019 yılının ilk 7 ayında %167 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde %146 seviyesine geriledi.

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan 2020 yılı Temmuz ayı verilerine göre, dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla, %2,5 azalışla 153 milyon ton oldu.  Yılın ilk 7 ayında ise %5,3 azalışla, 1.03 milyar ton seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde Çin’in ham çelik üretimi %2,8 oranında artışla 593 milyon ton oldu. İkinci sırada yer alan Hindistan’ın ham çelik üretimi %24,3 azalışla 50.3 milyon ton, üçüncü sırada bulunan Japonya’nın ham çelik üretimi ise %18,8 oranında azalışla 48.3 milyon ton olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 7 ayında en fazla ham çelik üreten ilk 10 ülke arasında sadece Çin ve İran’da üretim artışı gözlendi.  Ham çelik üretimleri, ABD’de %19,5, Güney Kore’de %9,6, Almanya’da %16,9, Brezilya’da %13,9 geriler iken, İran’da %10,8 oranında artış gösterdi.

 DEĞERLENDİRME

Türkiye’nin ham çelik üretimindeki iyileşme Haziran ayından sonra Temmuz ayında da devam etti. Nisan ve Mayıs aylarında ortalama %26 gerileyen üretim, Haziran ve Temmuz aylarında sırasıyla %4,1 ve %7,5 arttı.

Küresel çapta yaşanan olumsuzluklar sebebiyle ihracatımızda gerileme gözlenirken, çelik ürünleri ithalatı artmaya devam etti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla ihracatımız miktar olarak %9,9, değer olarak %15,8 oranında azaldı. Buna karşılık ithalatımız miktar yönünden %11,6 oranında arttı. İthalatın, son 2 ayda ortalama %38 oranında artış göstermesi endişe yarattı.

Diğer taraftan AB’nin uyguladığı koruma önlemleri sebebiyle, AB’ye ihracatımız yılın ilk 7 ayında %21 azalır iken, ABD’ye ihracatımız, %50’ye yükseltilen gümrük vergisinin tekrar %25’e düşürülmesi ile Ocak-Temmuz döneminde %145 oranında artışla 168 bin tondan 412 bin tona yükseldi.

Türk çelik sektöründe ithalatın payı hâlâ yüksek seviyelerdedir. 2020 yılının ilk 7 ayında, ithalatın tüketim içerisindeki payı %52 seviyesinde gerçekleşirken, kapasite kullanım oranı %67 seviyesinde kalmıştır. Başka bir ifade ile %33 oranındaki atıl kapasiteye rağmen ithalatın yüksek oranlı artışın devam etmesi, ekonomimiz açısından kabul edilemez bir durumdur. AB’nin uyguladığı kotaların büyük bir bölümünün dolmuş olması nedeniyle, AB’ye yönelik ihracatımızın durma noktasına geleceği ve Temmuz ayında %162 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının, Ağustos ayında önemli ölçüde gerileyeceği, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, çelik sektörümüzün iç tüketimdeki artışa bağlı olarak yılın ikinci yarısında büyümesini sürdüreceği değerlendirilmektedir.

Twitter
LinkedIn