Dr.Veysel Yayan

2015 Şartları Bir Daha Yaşanmasın

2015 yılı, çelik sektörümüz açısından negatif göstergelerle sonuçlandı. Ham çelik üretimimiz % 7,4 oranında gerilerken, söz konusu gerileme en büyük 15 çelik üreticisi ülke arasında, Ukrayna ve ABD’nin ardından en keskin üçüncü daralmayı ifade etti. Sektörün üretiminde yaşanan keskin düşüş neticesinde, Türkiye çelik üretim miktarı açısından, üretimi % 1.9 oranında daralan Brezilya’nın gerisine düşerek, yılı

Çelik Sektörümüz Hükûmet Programı’nın Uygulanmasını Bekliyor

2015 yılı, çelik sektörü açısından kayıpların derinleştiği bir yıl oldu. Henüz tüm göstergeler netleşmemiş olsa da, ham çelik üretimi % 8 oranında düşüşle 31.5 milyon ton seviyelerinde kaldı. İhracat miktar yönünden % 6 civarında düşerken, ithalat % 40’ın üzerinde artış gösterdi. Üstelik tüm bu olumsuz gelişmeler, Türkiye’nin çelik tüketiminin % 12 civarında artış gösterdiği bir

Uygulanmayacak İse Hükümet Programı Niçin Yazılıyor?

2015 yılını, çelik sektörü açısından kayıpların derinleştiği bir yıl olarak geride bıraktık. Henüz tüm göstergeler netleşmemiş olsa da, ham çelik üretimi % 8 oranında düşüşle 31.5 milyon ton seviyelerinde kaldı. 2013 ve 2014 yıllarının ardından, üretimin arka arkaya üçüncü yılında da gerilemesi ile, son 3 yıl içerisinde üretimde yaşanan toplam düşüş % 12.5 seviyesine çıktı.

Dünya Çelik Sektörü Çin’in Durdurulmasını İstiyor

30 Kasım – 1 Aralık 2015 tarihlerinde Paris’te gerçekleştirilen 79. OECD Çelik Komitesi toplantısının ana gündemini yine Çin’in kapasite fazlalığı ve dünya piyasalarını tahrip eden ihracat politikaları oluşturdu. Hükûmet ve sektör temsilcileri, global düzeyde kapasite fazlalığı sorununun yarattığı problemlerin çözülmesi ve çelik sektörü üzerindeki etkilerinin giderilmesi için acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Konunun aciliyetini dikkate

Türk Çelik Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasında Devlet Desteğine İhtiyaç Duyuluyor

Ekim ayında, Türkiye’nin ham çelik üretimi, son üç ayın düşük seviyelerinden sıyrılarak, yeniden artış eğilimine girdi. Benzer şekilde ihracattaki miktar açısından gerileme de, önemli ölçüde yavaşladı. Aslında hurda ile cevher arasındaki makasın daralmasının, Türkiye’nin çelik üretimi ve ihracatı üzerinde pozitif etki yaratması bekleniyordu. Bu durumun ne kadar kalıcı olacağı, cevher ve hurda fiyatları arasındaki denge

Çelik Sektörü Yeni Hükûmetten Sorunlarına Acil Çözüm Bekliyor

Çelik sektörünün Eylül ayı göstergeleri belli oldu. Buna göre, Eylül ayında Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla % 14.1 oranında; elektrik ark ocaklarında gerçekleştirilen ham çelik üretimi ise, % 23.4 gibi olağanüstü bir seviyede düşüş göstermiş bulunuyor. Esasen Türkiye’nin Eylül ayında gerçekleştirdiği ham çelik üretimi, son yılların en kötü performanslarından birisini

Türk Çelik Piyasası Dünyadaki Yıkıcı İhracat Uygulamalarının Hedefi Hâline Gelmiş Bulunuyor

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından yapılan son tahminler, dünya çelik tüketimindeki daralmanın devam edeceğini  gösteriyor. Dünya ekonomilerindeki zayıf büyüme eğilimi, kriz sonrası global ekonomiyi karakterize eden zayıf yatırım ortamı, Çin’deki yavaşlamanın devam etmesi, finansal pazar türbülansları, pek çok bölgede yaşanmakta olan jeopolitik anlaşmazlıklar gibi unsurların çelik sektörünün global düzeyde vites küçültmesine neden olduğu ve piyasaları

Çelik Sektöründeki Gerilemenin Dibi Görünmüyor

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından yapılan son tahminler, 2014 yılında % 0.7 oranında artışla, 1 milyar 540 milyon tona yükselen dünya görünür nihai mamul tüketiminin, 2015 yılında % 1.3 oranında düşüşle, 1 milyar 513 milyon tona gerileyeceğine, 2016 yılında ise, % 0.7 oranında artışla, 1 milyar 523 milyon tona çıkacağına işaret ediyor. Dünya ekonomilerindeki zayıf

Hurda İthalatındaki Düşüş, Yarı Ve Nihai Mamul İthalatını Arttırıyor

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin çelik hurdası ithalatının 10 milyar dolar seviyelerine yaklaşması nedeniyle, bazı siyasetçiler tarafından Türkiye’nin hurda ithalatının ekonominin kara deliği olduğu şeklinde ifadeler kullanılmış ve sözkonusu ithalat miktarının azaltılması gerektiği yönünde açıklamalar yapılmıştı. Çelik sektörü olarak, sektörün yüksek miktarlarda hurda tüketiyor ve ithal edebiliyor olmasının, tam aksine sektörün sağlıklı ve rekabetçi bir yapıda olduğunun

Dahilde İşleme Rejimi İthalatı Arttırıcı Fonksiyon İcra Ediyor

28 Ocak 2015 tarihinde 7 ülkeden yapılan bazı sıcak haddelenmiş ürünlerin ithalatına karşı açılmış bulunan soruşturmada, geçici önlem nihayet belli oldu. Çinli üreticiler için % 16 seviyesinde damping marjı belirlenirken, diğer üreticiler için % 10’un altında kalınması, Rusya, Ukrayna ve Romanya’daki bazı üreticiler için negatif damping marjlarının belirlenmiş olması yadırgandı. Fransa, Ukrayna ve Romanya’dan yapılan

(Turkish) Çelik Dergisi 160. Sayı Mayıs 2024

(Turkish) Çelik Dergisi 160. Sayı
May - 2024

Twitter
LinkedIn